Foredrag om Sture-slægten på Als

Som det første af fire foredrag her i foråret om adelsslægter i Sønderjylland har Historisk Samfund for Sønderjylland arrangeret en foredragsaften TOR 12 APR om Sture-slægten på Als.sture

Arrangementet starter kl. 19:00 med en rundvisning på Østerholm Voldsted.

Efter omvisningen fortsætter turen til Notmark Kirke, hvor overinspektør Lennart S. Madsen vil vise rundt og fortælle om Sture-slægtens historie og betydning,

De efterfølgende tre foredrag vil handle om slægterne Limbek, Rantzau og Schack med mødesteder i Tørning, Trøjborg og Gram. De finder sted TIR 1 MAJ, TIR 8 MAJ og TIR 15 MAJ.

Historisk Samfund for Als og Sundeved havde en tilsvarende tur til Østerholm og Notmark om Sture-slægten i 2007. Der er billeder fra den tur lige her link