Industrilandskabet omkring Danfoss

I forbindelse med at Danfoss i 2007 blev udpeget som et af de 25 industriminder i Danmark med national betydning har Sønderborg Kommune netop udgivet en rapport, der beskriver Danfoss' kultur- og industrihistoriske betydning.

danfosslandskabRapporten, der er udgivet med støtte fra Kulturarvstyrelsen, er lavet i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Museum Sønderjylland og Danfoss. Den er redigeret af landskabsarkitekt Ann Merete Albæk fra Sønderborg Kommune. Teksten er skrevet af May-Britt Rørmose Hansen og Anne Sofie Hartelius ligeledes fra Sønderborg Kommune, Torben A. Vestergaard fra Cathrinesminde Teglværk og Peter Dragsbo fra Sønderborg Slot.

Rapporten er på 154 sider med et væld af både gamle og nye fotos og andre illustrationer. Teksten er overskueligt sat og veldisponeret med mange korte afsnit med klare overskrifter.

Rapporten er disponeret i fem hovedafsnit. Peter Dragsbo fortæller i afsnittet ”Hertugland og Bondeland” om kulturlandskab og byggeskik på Nordals inden Danfoss. Torben A. Vestergaard fortæller om virksomhedens udvikling i ”Rids af Danfoss’ historie” og om fabrikkens bygningshistorie i ”Danfoss' fabrikshistorie”. Peter Dragsbo og Torben A. Vestergaard har i fællesskab skrevet afsnittet ”Danfossbyen” om byplanlægning og boligbyggeri omkring fabrikken, og Anne Sofie Hartelius og May-Britt Rørmose Hansen gennemgår i afsnittet ”Registrering af boligbebyggelser” udvalgte boligbyggerier i området med masser af spændende oplysninger i tekst og tegninger. Så det er en rapport med mange oplysninger om både Danfoss' og Nordals' historie som industriområde.

Læs mere om rapporten hos Sønderborg Kommune lige her link

Hele rapporten kan læses eller hentes ganske gratis lige her link

For et halvt års tid siden udgav Sønderborg Kommune en tilsvarende rapport om det andet lokale industriminde af de 25 med national betydning. Rapporten blev omtalt i "Nyt fra Historisk Samfund for Als og Sundeved 2011-08", som kan læses lige her link