Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

asylvejarkivDet lokalhistoriske arbejde i den gamle Sønderborg Kommune har organisatorisk haft en lidt omskiftelig udvikling siden etableringen af arkivet i Ulkebøl i 1977 førte til dannelsen af arkivets støtteforening Lokalhistorisk arkivforening for Sønderborg i 1979.

I 1981 kom så arkivet i Sønderborg til - først med lokaler på Reimersskolen, siden fra 1987 i det da netop restaurerede hus Kirkegade 8 og nu senest i det gamle børneasyl på Asylvej 1.

Støtteforeningen havde i 1984 skiftet navn til Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg. I 1989 blev arkivet med de to arkivafdelinger til en selvejende institution med egen bestyrelse og medlems- og støtteartiviteterne blev derefter varetaget af Lokalhistorisk Forening for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg- dog med en del gengangere de nu to bestyrelser imellem.

Nu har de to foreninger så på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at slå de to foreninger sammen under navnet Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg med kun én bestyrelse. 

Bestyrelsen for den nye, sammenbragte forening har konstitueret sig med Knud Erik Sørensen som formand, Mimi Bonefeld som næstformand, Knud Kylling Petersen som kasserer, Conny Grenå Philippsen som sekretær, og Kai Viggo Jørgensen som medlemsansvarlig, Desuden er Marianne Drostrup og Einer Johansen medlemmer af den nye bestyrelse. Conny Grenå Philippsen og Einer Johansen er valgt af medarbejderne ved arkiverne i henholdsvis Sønderborg og Ulkebøl.

Ved samme lejlighed blev det besluttet, at Helene Petersen skal afløse Sophie Rasmussen som leder i Ulkebøl og at Svend-Erik Olsen pr. 1. juni skal afløse H.C. Carstensen som leder i Sønderborg. Begge de afgående ledere fortsætter som medarbejdere på arkiverne.

Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg har websted lige her link - og arkivet i Ulkebøl har eget websted lige her link