Kontingentbetaling for 2020

kontingentlogo19Nu skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2020 være på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2020 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk. Så det er da billigt!

ONS 8 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem medlemssystemet til de 1165 medlemmer, der nu har fået indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 205 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som alle foregående år i et brev med posten. De er sendt med PostNord, der jo ikke er kendt for at levere fra dag til dag!

Det er nu sjette gang, vi bruger regnskabs- og medlemssystemet fra MemberLink til kontingentopkrævning. Der blev gjort en del erfaringer de første år, så det ser ud til at alt forløber nemmere og nemmere fra år til år.

Et velkendt problem er, at der er mailsystemer med spamfiltre, der filtrerer sådanne masse-udsendelser fra som spam. Så hvis du ikke kan finde mailen med din opkrævning, kunne det være at den er blevet skubbet over i mappen med spam-post.

Er der tvivl om noget i forbindelse med kontingentbetalingen eller med det nye medlemssystem, er alle medlemmer meget velkomne til at ringe eller maile til et medlem af IT-udvalget. Så må vi hjælpe hinanden med at finde løsninger.

Betaling
Opkrævningen er forsynet med de nødvendige oplysninger til betaling i banken eller online via NetBank. Medlemssystemet er sat op til udelukkende at bruge indbetalingskort af 71-kortarten, hvor tallet med de mange foranstillede nuller identificerer indbetaleren, så hverken navn eller medlemsn
ummer skal oplyses.

betalingsid16
Det er de sidste fem cifre - der her er slørede - der identificerer indbetaleren

For en del medlemmer er det et stort tilbageskridt, at det ikke længere er muligt at betale kontingentet kontant i MuseumsButikken på Sønderborg Slot. Det er surt, men sådan er det altså bare!

For der er jo stadig en del medlemmer, der ikke har internetadgang eller ikke kan betale online med NetBank. De er henvist til at lade en bank ordne betalingen mod et - ofte urimeligt stort - gebyr. For disse medlemmer kan det være en mulighed at have faktura- og/eller medlemsnummer klar og så ringe til kassereren Jens Verner Nielsen på 74 41 55 80. Så kan der aftales en individuel løsning. Det har fungeret fint de tidligere år.

Betalingsfristen er i år sat til 7 FEB 2020.

Kvittering som adgangstegn til museet
Når kontingentbetalingen er bogført, vil systemet automatisk sende en kvittering til medlemmer med registreret email-adresse. Den kan bruges som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og også i år som adgangstegn til Cathrinesmindes Teglværk.

Der kan imidlertid gå nogle dage, inden betalingen bogføres, så har du brug for en kvittering / et adgangskort til et af museerne inden da, er det nødvendigt at få en kvittering fra banken.

Medlemmer uden adgang til NetBank må også huske at få en kvittering fra banken til brug som adgangstegn til Museet på Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk..

Registrering af email
Hvis du har en email-adresse, vil det gøre al administration af foreningen meget nemmere - og vi kan spare den dyre porto - hvis du registrerer dig i systemet. Du kan finde en grundig billedvejledning i registreringen lige her link

Du har jo nok ikke længere det brev, der blev postomdelt til alle medlemmer i foråret 2014 med oplysninger om registreringen. Så i stedet er du meget velkommen til at ringe til kassereren Jens Verner Nielsen på 74 41 55 80. Så kan du hurtigt blive ført ind i medlemssystemet.

Husk at rette dine oplysninger i medlemssystemet
En af fordelene ved medlems- og bogføringssystemet er, at det enkelte medlem selv styrer sine oplysninger i medlemsregisteret. Men det virker altså kun, hvis medlemsregisteret rent faktisk bliver holdt ved lige!

Derfor er det vigtigt, at du husker selv at rette oplysningerne, hvis du skifter f.eks. adresse, mobilnummer eller email-adresse - eller navn :-).

Igen i år fik vi en del årbøger retur, fordi adressen var forkert. Det er i forvejen vildt dyrt med porto til bøgerne og altså dobbelt så vildt dyrt med en efterforsendelse.