Foredrag og quiz om folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

I samarbejde med Museum Sønderjylland, Sønderborg Bibliotek, lokalarkiverne og Sønderborg Kommune indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved til

Foredrag og quiz
om
folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

Nu kalder Danmark 0Afstemningsplakat3I år er det hundrede år siden, at Sønderjyllands fremtid blev afgjort. På tre foredragsaftener kan man høre om vejen fra afslutningen på Første Verdenskrig til den store folkefest på Dybbøl den 11. juli 1920. Foredragene trækker både de generelle linjer op og giver lokale eksempler. Og bagefter er der quiz, hvor alle kan være med – og dyste mod et lokalt stjernehold. De tre aftner har fokus på henholdsvis Sønderborg by, Sundeved-Gråsten og Als.

I foredragene fortælles der nærmere om, hvordan det hele gik til. I november 1918 bakkede næsten alle dansk-sønderjyske ledere op om et forslag til afstemningsområde og afstemningsregler, men enigheden var snart forbi, og gamle venner kom op at toppes. Så kom Versaillesfreden med regler for, hvordan der skulle stemmes, og så kunne man gå i gang med at forberede det. Det hele kulminerede dels den 10. februar, hvor der blev stemt, og dels den 11. juli, hvor kongen kom til Dybbøl.

I foredragene suppleres de store linjer med lokale eksempler og historier – om strid mellem Aabenraa- og Flensborgfolk lokalt, om danske troppers ankomst til Sønderborg eller om valgaftener og afstemningsfester rundt om i området. Vi vil også dykke nærmere ned i afstemningsresultatet og se på, hvordan det var her – og hvorfor. Hvorfor var Sønderborg by langt mere tysk end omegnen? Hvor meget mere dansk var Notmark end Ketting, og hvor stor forskel var der i grunden på Broager og Skelde – og hvorfor?

Efter foredragene er der kaffebord, og derefter bliver der en munter quiz, hvor man kan dyste på viden om folkeafstemning og genforeningen – både generelt og lokalt. Alle kan være med, og det sker i hold, som dannes på stedet. Hvert sted har vi dog et lokalt stjernehold, som på forhånd har lovet at stille op. Hvert af dem tæller to personer med solid politisk og lokalhistorisk viden.

De tre aftener er:

30. september: Sønderborg, i multikulturhuset. Kl. 19-21.30.

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Frode Sørensen og Sten Boye Poulsen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/daxeqk4wyj

22. oktober: Sundeved, i forsamlingsgården Sundeved, kl. 19—21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Stephan Kleinschmidt og Arne Jessen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/phb8o6di9v

29. oktober: Als, i Knøs’ Gård, kl. 19-21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Christel Leiendecker og Andreas Kaad
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/ilbzb7nqsq

Antallet af billetter er begrænset. De fordeles efter ”først-til-mølle”.
Arrangementet er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020.