Fyraftenskoncert på Sønderborg Slot ONS 15 NOV 23

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til fyraftenskoncerten:

En Kongelig Fødselsdagskantate

Ensemble Zimmermann med solister

ONS 15 NOV 2023 - 16:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Der er nok ikke mange der ved,  at en af barokkens mest produktive og anerkendte komponister, Georg Philipp Telemann har skrevet en kantate til fejring af den danske kong Frederik V’s fødselsdag. Men det har han altså! Og den kantate bliver der lejlighed til at høre i Riddersalen på Sønderborg Slot ONS 15 NOV 16:30.

I forordet til kantaten skrev Georg Philipp Telemann:

De Danske, Norske og Tydske Undersaatters Glæde fremstillet udi en uskyldig og tilladelig Fornöyelse med Musique, og i en hellig Sang for Gud i Sandhed, Til vor allernaadigste Arve Herres og Konges Kong FREDERICH den Femtes Ære Paa Hans höye Födsels Dag den 31. Martii.

Gud være Kongens Skiold og Store Løn i hvor Han gaaer;
Så vil Her höres samme Sang og Bön om tyve Aar!

 Kong Frederik V var konge i Danmark og Norge fra 1746 til 1766. Modsat sin fromme far, Christian VI ( konge 1730 - 1746 ) var den populære Frederik en livsnyder, der holdt af både kvinder, kunst og alkohol, og hans glæde over alkohol førte til, at regeringen blev overladt til overhofmarskallen Adam Gottlob Moltke og statsmanden Johan Hartvig Ernst Bernstorff. I Frederiks regeringstid fik både kunst og videnskab en opblomstring.


Fødselsdagskantaten er skrevet på bestilling af Odense Gymnasium, som dengang lå i det, der nu er en del af domkrikens Sct. Knuds Kirkes bygninger. Kantatens tekster skyldes Salomon von Haven, der dengang var sognepræst i Odense.

Kantatens tekster er på både dansk, tysk og latin og rummer finurlige små lovprisninger af den store monark og bønner om Guds beskyttelse over kongen og hele landet, ligesom den hylder både kongens økonomiske tilskud til skolen og hans tro dronninger Louise og Juliane Marie. I den latinske del bliver både Odin, Apollon og Gud Fader påkaldt.

 Zimmermann
Ensemble Zimmermann

Ensemble Zimmermann opfører værket for 2 sangsolister og barokorkester på 7 mand. Ensemblets størrelse gør det perfekt til slottets stemningsfulde og klangrige riddersal.De to sangsolister er sopranen Anna Maria Wierød og bassen William Jønch Pedersen.

Koncerten indledes med Telemanns ”Nationerne” for strygere og continuo, som beskriver en række lande i Europa gennem humoristiske karakterstykker. Koncerten varer ca. 1 time.

Læs mere om koncerten hos Museum Sønderjylland lige her link

 Til koncerten er der gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 50,- kr. at deltage i arrangementet.

Elevatoren på Sønderborg Slot er ude af drift indtil 26. november.
Det er kun muligt at komme op til koncerten i Riddersalen ved at bruge trapperne.