Generalforsamlingen 2011

Så er de praktiske detaljer i forbindelse med den kommende generalforsamling på plads.

Generalforsamlingen finder sted

TOR 24 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Lorenz P. Christensen, Jens Verner Nielsen og Jens Todsen. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg.

Erik Manthei Nielsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at suppleanten Henning Jepsen indtræder i bestyrelsen efter Erik Manthei i den resterende del af dennes valgperiode. Derved vil Henning Jepsen være på ordinært valg i 2012.

Som ny suppleant i stedet for Henning Jepsen foreslår bestyrelsen Tom Specht fra Østerholm valgt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

Efter kaffen er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

henrikskovAftenens foredrag bliver holdt af lederen af Frøslevlejrens Museum, overinspektør Henrik Skov Kristensen.

Han vil fortælle om koncentrationslejren i Ladelund lige syd for grænsen. Lejren i Ladelund var en "Außenkommando" til den store lejr i Neuengamme..

Lav evt. lidt hjemmearbejde inden foredraget ved et besøg på Frøslevlejrens Museums websted eller på webstedet for KZ Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund.

Men inden foredraget vil musikgruppen Canzone underholde med sang og musik på festligste vis.

canzone

Læs evt. mere om musikgruppen på Canzones websted.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt med posten sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2011 lige omkring 1. marts.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen for TOR 24 MAR.