Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 23 MAR 2017 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2017 med mail TIR 10 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Tom Specht, Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Tom Specht og Jens Verner Nielsen har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Men Jens Jørgen Todsen har oplyst, at han efter mange års bestyrelsesarbejde nu ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ligeledes har Ole Andersen oplyst, at han også ønsker at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Der skal således i år vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at suppleanterne Sten Boye Poulsen og Povl Christian Callesen vælges til bestyrelsen til erstatning henholdsvis for Ole Andersen og for Jens Jørgen Todsen. Følger generalforsamlingen bestyrelsens indstilling, bliver der derfor i år behov for to nye suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har allerede kontakt til mulige kandidater til suppleantposterne, men modtager gerne yderligere forslag inden generalforsamlingen.

Forslag, som ellers ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

EfTimHansenter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil der være musikalsk underholdning ved Tim Hansen, der i mange år har været lærer på Nordborg Slots Efterskole.

Tim Hansen er født og opvokset i Sønderborg og læreruddannet fra seminariet i Haderslev. Han har i mange år undervist i sang og musik og har selv optrådt i mange sammenhænge med nye og gamle viser og sange på både rigsdansk og alsisk - og gerne som leder af fornøjelig fællessang.