Generalforsamling 2018

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 22 MAR 2018 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2018 med mail TIR 9 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sigga Henriksen, Henning Jepsen og Jytte Urban. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger både de tre bestyrelsesmedlemmer på valg og de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Karin Kaad og Lisbeth Kistrup, de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

HenrikHarnowEfter det traditionelle kaffebord er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil den nye leder af Museum Sønderjylland, museumsdirektør Henrik Harnow fortælle om Museum Sønderjyllands nye organisation gældende fra januar 2018, om formål og forventninger, hensigter og visioner, og om det fremtidige samarbejde med venneforeninger som Historisk Samfund for Als og Sundeved.