Bogtilbud med priser for medlemmer

Er du endnu ikke medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved, må du købe bøgerne i boghandelen eller i museumsbutikken på Sønderborg Slot til den fulde pris - eller regne med en højere pris end anført på listen herunder.

Nr.
Årgang og titel
Pris
11 1936 Fra Notmark sogn
10,00
54 1976 Fra Nybøl herred og sogn
20,00
60 1982 Oldtidsminder på Als og Sundeved
20,00
63 1985 Heste på Als og Sundeved
20,00
64 1986 Christen Hansens Dagbog
20,00
65 1987 Mejerier på Als og Sundeved
20,00
66 1988 By og Bolig - Sønderborg
20,00
67 1989 Kirkegade 8, Sønderborg
20,00
68 1990 Et landkort over Als og Sundeved 1655
20,00
73 1995 Als og Sundeved 1940-45 - Genoptryk 2005
150,00
75 1997 Historier og Sagn fra Als og Sundeved
50,00
76 1998 Krig og Kærlighed i 1864
100,00
77 1999 Husmandsliv under afvikling
50,00
78 2000 Fra Als og Sundeved 78
30,00
80 2002 Taks og trempel
50,00
81 2003 Første Verdenskrig i mikroperspektiv
50,00
82 2004 Et kristeligt, kongeligt, fyrsteligt fangenskab
50,00
83 2005 Sønderborg i 750 år
100,00
84 2006 I centrum ved grænsen 50,00
85 2007 Fejder om fortiden 50,00
86 2008 Revolutionen og magten 50,00
87 2009 Lokal-, regional- og rigshistorie 50,00
88 2010 Christian III og Dronning Dorotheas anetavler 100,00
89 2011 Fem fyrsteslotte 150,00
90 2012 Kirkerne på Als og Sundeved 225,00
91 2013 De Slesvigske Krige i kulturlandskabet 150,00
92 2014 Füsilierregiment "Königin" Nr. 86 200,00
93 2015 Sønderborgs Soldater - Kasernen i Sønderborg 1907-2014 160,00
94 2016 Hertuggodser 248,00
95 2017 Historien på væggen 160,00
96 2018 Skanser - Befæstningsanlæg Sønderborg - Dybbøl
150,00
97 2019 Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag 95,00
98 2020 Palæet i Augustenborg 128,00
99 2021 Kunstnernes Christian 2.  
100 2022 Frederik Visbys billeder fra krigen 1864  
101 2023 Sønderjyderne og Den Store Krig  
 
Der beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 40,00 og de faktiske portoudgifter tillægges.

[powr-form-builder]