Foredrag om psykiske krigsskader efter Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det fjerde og sidste af forårets fire foredrag:

Psykiske krigsskader fra Første Verdenskrig

Cand. mag. i historie Kasper Nissen fortæller

TOR 22 FEB 2024 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I foredragsrækkens fjerde og sidste foredrag vil cand. mag. Kasper Nissen fortælle om nogle af de psykiske krigsskader som soldater kunne have med hjem fra krigens grusomme oplevelser. Hvad vi i dag forstår som PTSD - posttraumatisk stressforstyrrelse - forstod datidens mennesker almindeligvis som "granatchok", men også udtryk “kanonfeber” og “nervechok” blev brugt som betegnelse for de psykiske krigsskader.


Soldaten og Døden"Soldaten og Døden" malet 1917 af Hans Larwin (1873-1938)

Museum Sønderjyllands store web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918" er stadig værd at gå på opdagelse i - også med søgeord som granatchok, kanonfeber eller nervechok.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

Og så husk endelig  den nye mulighed for at reservere en plads ved foredraget ved at "købe" en gratis billet i Museum Sønderjyllands billetsystem. Vejledningen i at bruge det nye reservationssystem ligger lige her link.

Pladsreservationen er først og fremmest for bedre at kunne skønne, hvor mange der ønsker at overvære foredraget, så der i god tid kan engageres de nødvendige brandvagter. Det skulle meget nødigt igen blive nødvendigt at afvise nogen ved indgangen.

Så bestil plads!
... og bestil pladsen så tidligt som overhovedet muligt!