Ny artikel om foreningens historie

Siden etableringen af Historisk Samfund for Als og Sundeveds websted på adressen www.hsaos.dk har der på forsiden været et menupunkt, der hed "Forhistorien". Det var et link til en meget, meget kort oversigt over foreningens historie siden starten i 1908. Det har længe været et ønske at få en længere og mere grundig fremstilling af foreningens omskiftelige historie.

Det har vi så fået nu, takket være "Sønderjysk Skoleforening" og vores formand, Frede Tychsen.

Redaktionen af "Sønderjysk Almanak", som jo udgives af "Sønderjysk Skoleforening", besluttede, at det overordnede tema for artiklerne i almanakkens 28. udgave for 2021 skulle være "De passer på fortiden". I den forbindelse henvendte redaktionen sig til vores formand om at bidrage med en artikel om Historisk Samfund for Als og Sundeved. Med afsæt i foreningens årbog for 2009 - "Lokal-, regional- og rigshistorie gennem 100 år" af Inge Adriansen.og Peter Dragsbo - skrev Frede Tychsen en længere artikel, som så blev offentliggjort i almanakkens udgave for 2021.

PrinzHeinrich500
Hotel Prinz Heinrich
Den første start på et museum i Sønderborg var et lejet værelse på første sal af Hotel Prinz Heinrich i Store Rådhusgade 3, hvor senere Restaurant Zanzibar fik til huse.

Denne artikel har vi nu fået lov til at bruge på foreningens websted, så det gamle menupunkt "Forhistorien" er nu erstattet af et nyt menupunkt "Foreningens historie" med forbindelse til den nye artikel. Artiklen kan have interesse for både gamle og nye medlemmer, og den præsenterer foreningen for de, der overvejer at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Det bliver så spændende se se, hvornår den nye side - Foreningens historie - når de 14.171 klik / læsninger, som den gamle side - Forhistorien - nåede at få!

Den nye artikel om foreningens historie ligger lige her link