Udstillingskatalog som årbog for 2023

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2023 bliver en særudgave af kataloget til den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig".

saerudstilling23jpgSkyttegrav ved Lombardzyte i Flandern i 1916

To gange tidligere har foreningens årbog været en tilsvarende særudgave af et aktuelt udstillingskatalog. Årbogen for 2019 var en særudgave af kataloget for den nyopsatte permanente udstilling Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag og årbogen for 2021 var en særudgave af kataloget til særudstillingen "Kunstnernes Christian 2. – Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama".

Årbogen for 2019 blev udsendt næsten samtidigt med åbningen af udstillingen om tiden fra 1920 til 2019, så da opstod problemet ikke. Men særudstillingen om Christian 2 i kunsten åbnede den 19. juni og årbogen blev udsendt midt i november - lidt tæt på, at særudstillingen lukkede igen den 2. januar 2022.

I år kan vi få lidt det samme problem som i 2021, hvor mange medlemmer besøgte særudstillingen uden at købe kataloget, for det ville jo komme som årbog senere på året. Den meget omfattende særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" åbnede den 27. april, men blev så pga. tekniske problemer lukket igen umiddelbart efter og genåbnet den 7. juni.

Det betyder, at de medlemmer, der besøger udstillingen på et tidspunkt her i 2023, skal have i tankerne, at de vil få udstillingens katalog som årets årbog senere på året.

Årbøgerne udsendes normalt i begyndelsen af december, men vi prøver, om vi kan fremme fremstillingsprocessen, så den kommer lidt tidligere i år. Imidlertid har Museum Sønderjylland besluttet, at den nuværende særudstilling om "Sønderjyderne og Den Store Krig". skal være tilgængelig i to et halv år. Den lukker først igen den 26. oktober 2025. Der bliver derfor en lang periode, hvor foreningens medlemmer kan besøge udstillingen med den udsendte årbog som katalog.

Husk at  alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan komme og gå på Sønderborg Slot uden at skulle have tegnebogen frem. Det gælder også i perioder med særudstillinger. Men husk altid at vise kvittering for betalt kontingent som adgangstegn til museet.

Og husk så også i de kommende måneder, at hvis du køber udstillingskataloget nu, får du senere på året et næsten tilsvarende skrift som årbog for 2023.

Læs mere om den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" lige her link