Årbogen for 2021

Kunstnernes Christian 2.

Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama.

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2021 har titlen "Kunstnernes Christian 2. - Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og er nummer 99 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved". Årbogen er redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, som også har skrevet hovedparten af bogens afsnit, mens museumsinspektør Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland har skrevet de resterende.

aarbog2018

Årbogen fortæller ikke den biografiske historie om Christian 2., men den fortæller historien om de overraskende mange kunstneres meget forskellige historier om kongens liv og væsen. Efter et indledende afsnit med oversigt over kongens faktuelle liv og de forskellige tiders historieskriveres fortolkninger af kongens sind og handlinger følger syv tematiske afsnit om forskellige sider af regentens liv og væsen i et overraskende stort antal kunstneres fortolkninger. Her er ikke blot et afsnit om kongens fald, men også om kongens udseende, om kongens kærlighed til Dyveke, om kongens ægteskab, om kongens politik, om kongens blodbad i Stockholm og til sidst om kongens fangenskab i Sønderborg og i Kalundborg.

Som altid, når Carsten Porskrog fortæller, er teksten lettilgængelig, letlæst og fængende. Den er sat i en enkelt bred spalte med luft omkring i brede marginer og med en inddeling i kortere afsnit, der gør teksten yderligere lettilgængelig. Og igen i år er teksterne flot illustreret med farvebilleder i gode størrelser. Til slut er der en kort litteraturliste med forslag til supplerende læsning om en af Danmarks mest spændende og forunderlige kongeskæbner.

Og så indeholder bogen til slut en oversigt over alle de genstande, der indgår i den aktuelle særudstilling på Sønderborg Slot - den udstilling, der har samme titel som årets årbog. De seneste år er der bygget om og nyindrettet på Sønderborg Slot, så andensalen i vestfløjen er blevet ryddet for de hidtidige udstillinger om folkekunst og inventar for at give plads til et udstillingsområde til skiftende særudstillinger.

Den første i rækken af allerede planlagte særudstillinger blev så udstillingen om "Kunstnernes Christian 2.". Det er kataloget fra denne udstilling, der er blevet Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2021. For bogen skønnes at have sin egen værdi og interesse helt uafhængig af den aktuelle, tidsbegrænsede særudstilling.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så aktiviteterne i 2020, der berettes om.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot.

 

Udstillingskatalog som årbog for 2021

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2019 - Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag - var en særudgave af udstillingskataloget for de nyopsatte udstillinger om tiden fra Treårskrigen til nutiden.

Af flere årsager har foreningen netop besluttet af ændre de oprindelige udgivelsesplaner og her i sidste øjeblik valgt, at den kommende årbog for 2021 også skal være en særudgave af et af Museum Sønderjyllands udstillingskataloger - denne gang det flotte katalog til den meget spændende særudstilling på Sønderborg Slot med tilten "Kunstnernes Christian 2. – Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama".

Men det giver et problem, som vi hermed vil gøre opmærksom på!

Carl Bloch Christian IIÅrbogen for 2019 blev udsendt næsten samtidigt med åbningen af udstillingen om tiden fra 1920 til 2019, så da opstod problemet ikke. Men særudstillingen om Christian 2 i kunsten åbnede den 19. juni og årbogen plejer først at blive udsendt i december - lidt tæt på, at særudstillingen lukker igen den 2. januar 2022.

Det giver det problem, at de medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved, der besøger udstillingen - og køber udstillingskataloget - skal have i tankerne, at de senere på året vil modtage et næsten tilsvarende skrift som årbog for 2021.

Foreningen er indstillet på at få årbogen for 2021 udsendt så tidligt som muligt og forhåbentligt allerede først i november.

Alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan jo komme og gå på Sønderborg Slot uden at skulle have tegnepungen frem. Det gælder også i perioder med særudstillinger. Men husk altid at vise kvittering for betalt kontingent som adgangstegn til museet.

Og husk så også i de kommende måneder, at hvis du køber udstillingskataloget nu, får du senere på året et næsten tilsvarende skrift som årbog for 2021.

Årbogen for 2019

Sønderjylland

mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2019 hedder "Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Årbogen er i år skrevet af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.

aarbog2018

Årbogen er udgivet i forbindelse med åbningen af den nyopstillede permanente udstilling på Sønderborg Slot om Sønderjyllands historie i tiden fra Genforeningen i 1920 til i dag. Med færdiggørelsen af denne udstilling, har museet afsluttet 10 års arbejde med nyopsætning af udstillingerne om Sønderjyllands historie siden de slesvigske krige.

Bogen er en vejledning til disse historiske udstillinger. Den er tænkt både til forberedelse til et museumsbesøg og til efterfølgende uddybning og supplering af de oplevelser og oplysninger, museumsbesøget gav. Og så er den skrevet og disponeret, så den også kan læses selvstændigt som en oversigt over Sønderjyllands historie de seneste ca. 150 år.

Bogen indledes med et kort afsnit med en hurtig oversigt over Sønderjyllands og Hertugdømmet Slesvigs historie i tiden fra ca. 1200 til 1848. Herefter følger bogens afsnit udstillingernes enkelte dele nærmest. Hvert af de følgende afsnit indledes med en kort fortælling om den pågældende periodes historie efterfulgt af beskrivelser af en række udstillingsgenstande fra det pågældende udstillingsafsnit.

Bogen er helt overdådigt illustreret med nye fotografiske optagelse med fritskrabning af de enkelte udstillingsgenstande. Det er stort set et billede på hver eneste side. Det giver et lyst og indbydende indtryk, som forstærkes af, at teksten er overskueligt sat i to spalter med korte afsnit med egne overskrifter. 

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så hændelserne i 2018, der berettes om.

Bogen er fremstillet i to udgaver - dels som årbog for medlemmerne Historisk Samfund for Als og Sundeved og dels som katalog over udstillingerne på Sønderborg Slot til alle museets øvrige gæster. Årbogen er med stift bind og med de særlige foreningsafsnit bagerst i bogen, mens museets katalog-version er med blødt bind for at holde prisen så lav, at alle museumsgæster er fristede til at købe bogen med hjem. Men ellers er de to udgaver identiske.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 95,- kr.

Årbogen kan også bestilles lige herlink

 

Årbogen for 2020

Palæet i Augustenborg

- fra prinsessebolig til kunstcenter

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2020 hedder "Palæet i Augustenborg - fra prinsessebolig til kunstcenter" Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Årbogen er igen i år redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen og skrevet af fem forfattere med særligt indblik i forskellige vinkler på historierne omkring den imponerende bygning mellem slot og skov i Augustenborg.

aarbog2018

Årbogens seks artikler belyser er forskellige perioder i bygningens historie og fortæller om de mest prominente af beboerne i det hvide palæ. Tom Specht, der er idémanden bag bogen, har skrevet det første kapitel om den ugifte datter af hertug Frederik Christian 1. (1721-1794), som palæet blev bygget til nogle år efter, at selve slottet var færdigopført. Tom Specht har kaldt sit afsnit "Prinsesse Louise - Palæets første beboer". Tidligere overinspektør på Sønderborg Slot, Peter Dragsbo har kaldt sit kapitel "Et nyklassicistisk monument - Palæet i Augustenborg og dets arkitekt Peter Meyn".Palæets næste beboer efter prinsesse Louise var hendes svigerinde, enkehertuginde Louise Augusta. Om hende skriver Lars N. Henningsen i afsnittet "Louise Augusta - Kongelig højhed - hertuginde på Augustenborg Slot - enkehertiginde i Palæet". Tom Specht har også skrevet kapitlet om tiden mellem hertugfamiliens flugt fra Augustenborg efter oprøret i 1848 og til nutidens brug af bygningen. Dette afsnit er kaldt "Embedsbolig og fritidshus - Palæet 1848-2008". De sidste to afsnit i bogen handler om bygningens brug til kunstudstillinger. Først skriver Lars Tholander om den første tid som kunstgalleri under titlen "Da kuløren igen indtog Det Hvide Palæ - Augustiana 2009-19". Og til sidst skriver konstkonsulent ved Sønderborg Kommune Hanne Lundgren Nielsen i kapitlet "Augustiana Kunstpark & Kunsthal - en destination i sig selv" om den helt aktuelle anvendelse af den gamle bygning.

Bogens fortællinger er fornemt illustreret med nye og gamle farvebilleder. Der er ikke mage opslag uden en illustration. Det giver et lækkert og indbydende indtryk, som forstærkes af, at teksten er overskueligt sat i to spalter med korte afsnit med egne overskrifter. 

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så hændelserne i 2019, der berettes om.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 128,- kr.

Årbogen kan også bestilles lige herlink

 

Årbogen for 2018

Skanser

Befæstningsanlæg Sønderborg - Dybbøl fra 1657 til i dag

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2018 hedder "Skanser - Befæstningsanlæg Sønderborg - Dybbøl fra 1657 til i dag". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Årbogen er i år skrevet af lokalhistorikeren Erik Housted fra Sønderborg.

aarbog2018

Anledningen til bogudgivelsen er, at tegningerne til de preussiske skanser, der i dag er på Dybbøl Banke, er blevet genfundet. I mange år var det en almindelig antagelse, at de oprindelige tegninger til byggeriet af det omfattende skanseanlæg efter 1864, var forsvundet under bombardementerne af Berlin til slutningen af Anden Verdenskrig.

Erik Housted, der gennem mange års beskæftigelse har opnået en omfattende viden om militærhistorie og specielt om befæstningsanlæg, kom i anden forbindelse på sporet af, at anlægsplantegningerne måske alligevel ikke var gået til grunde. Erik Housted fik opsnuset historien om, hvordan tegningerne sammen med en meget stor mængde andre militærhistoriske arkivalier i krigens sidste tid blev reddet ud af Berlins kaos. De havde siden været opbevaret i det tidligere DDR uden at vestlig offentlighed havde hverken kendskab eller adgang til dem.

Med nye kopier af de originale tegninger har Erik Housted nu kunnet skrive historierne om befæstningerne på Dybbøl Banke med meget større sikkerhed og indsigt, end tidligere historikere har kunnet.

Men bogen handler ikke kun om den preussiske "Festung Sonderburg - Düppel". Erik Housted har valgt at skildre alle de befæstningsanlæg, der er kendskab til omkring Sønderborg, startende med de skanser, der blev anlagt i forbindelse med Svenskekrigene i 1657.

Bogen er disponeret i ti kapitler med teksten i to spalter overskuelig sat op med mange underafsnit med egne overskrifter. Efter det korte kapitel om Svenskekrigenes skanser følger fire kapitler om de danske skansebyggerier i forbindelse med Treårskrigen 1848-50 og om det efterfølgende store skanseanlæg fra 1861, der blev så grundigt smadret i 1864. I bogens anden halvdels fem resterende kapitler fortælles der så om de preussiske fæstningsbyggerier bl.a. på baggrund af de nyfundne tegninger.

Sidst i bogen er der et omfattende noteapparat til teksten. Desuden er der en omfattende litteraturfortegnelse med både trykte og utrykte kilder og med en samling nyttige web-adresser. Allersidst en meget nyttig ordliste over militære fagudtryk.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Denne gang er det så hændelserne i 2017, der berettes om.

Bogen er på 204 sider med teksten sat i to spalter med en overdådighed af illustrationer - ikke bare masser af samtidige billeder og en række af de nyfundne anlægstegninger, men også en række meget flotte, helt nye luftfotografier optaget med en drone over Dybbøl Banke til årets årbog. Der er ikke mange opslag i bogen uden en illustration, og på mange opslag er der flere fint supplerende billeder i sort/hvid eller farver.

Og så har Erik Housted sans for de skæve vinkler og de finurlige historier, så teksten er meget langt fra at være kold og kedelig opremsning af faktuelle militærhistoriske kendsgerninger.

Bogen koster 198,- kr. i boghandelen, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved  kan købe yderligere eksemplarer af bogen til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en særpris på 150,- kr.

Bogen kan også bestilles lige herlink