Årbogen for 2018 om skanser ved Sønderborg er på vej

Så skulle foreningens årbog for 2018 gerne være ude hos alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

I år kom bogen fra trykkeriet i god tid, så allerede TOR 6 DEC kunne bestyrelsens pakkehold mødes på Sønderborg Slot for at pakke bøgerne i kuverter og sortere dem ud i stakke til omdeling i de forskellige lokalområder. Efter godt to timer var de 1399 årbøger klar til udsendelse - og der var lavet lige så mange rettelser af datoen for generalforsamlingen i ledsageskrivelsen!

bogpakning18
Karin Kaad retter datoer

Allerede samme dag blev de første bogstakke kørt ud til de spejdergrupper og til de lokalhistoriske foreninger, som straks kunne gå i gang med at omdele årbøgerne til foreningens medlemmer.

De årbøger, der af en eller anden grund ikke har kunnet afleveres til medlemmet, bliver returneret til og opbevaret i MuseumsButikken på Sønderborg Slot.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved fik bøgerne sendt med PostNord, som fra Borgen sendte bøgerne til Fredericia og derfra til resten af landet.

Årbogens titel er "Skanser" med undertitlen "Befæstningsanlæg Sønderborg-Dybbøl fra 1657 til i dag". Den er skrevet af Erik Housted, der slet ikke er uddannet historiker, men efter årtiers beskæftigelse med formidling af især lokalhistorie har et forhold til kildekritik og til formidling som en professionel.

aarbog2018 500

Erik Housted lægger ud med at fortælle om de første kendte skansebyggerier fra Svenskekrigenes tid og gennemgår så i kronologisk orden byggerierne i forbindelse med krigene i 1848-50 og i 1864 for så at nå frem til bogens hovedafsnit om de preussiske skansebyggerier til "Festung Sonderburg - Dübbel", der er de skanser, vi kan se i dag. Indtil for nylig anså historikere tegningerne til disse sidste skansebyggerier for at være forsvundne under Anden Verdenskrigs bombardementer af Berlin. Men nu har Erik Housted fundet frem til disse tegninger, der havde overlevet i det tidligere DDR, og kan her i årbogen for første gang fortælle om skansebyggeriet med de originale tegninger som kilde.

Bogen, der er redigeret af Carsten Porskrog Rasmussen, er læsevenligt sat op med teksten i to spalter og opdelt i mindre underafsnit med egne overskrifter. Der er en overdådighed af billeder i bogen - ikke bare masser af samtidige billeder og en række af de nyfundne anlægstegninger, men også en række meget flotte, helt nye luftfotografier optaget med en drone over Dybbøl Banke.

Sidst i bogen er et omfattende noteapparat til teksten. Desuden en omfattende litteraturliste og en oversigt over de nyfundne tegninger fra det preussiske krigsministerium. Bogen slutter som altid med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer til f.eks. julegaver til en særlig medlemspris på 150,- kr. i Museumsbutikken på Sønderborg Slot eller på hsaos.dk lige her link

For alle andre vil den flotte årbog være til salg i den almindelige boghandel og i Museumsbutikken på Sønderborg Slot for 198,- kr.