Kontingentbetaling for 2023

kontingentlogo21Nu skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2023 være på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2023 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk - når det åbner igen. Så det er da billigt!

FRE 6 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem medlemssystemet til de 1179 medlemmer, der har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 134 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som alle foregående år i et brev med posten. De er sendt med PostNord, der jo ikke er kendt for at levere fra dag til dag!

Det er nu niende gang, vi bruger regnskabs- og medlemssystemet fra MemberLink til kontingentopkrævning. Der blev gjort en del erfaringer de første år, så det forløber nemmere og nemmere fra år til år.

Læs mere: Kontingentbetaling for 2023

Årbogen for 2022 om Frederik Visbys billeder fra 1864 er nu på vej

Årbogen for 2022 med titlen "Frederik Visbys billeder fra krigen 1864" er nu på vej ud til medlemmerne af Historisk Samfund for Als og Sundeved. 

MAN 28 NOV var det "Store Pakkedag", hvor bestyrelsens flittige og efterhånden ret så rutinerede  pakkehold mødtes på Sønderborg Slot og fik styr på pakning i kuverter og sortering i stabler efter lokaliteter. Der var i år 1274 årbøger, der skulle pakkes. Det tog lige nøjagtigt halvanden time at få bøgerne gjort parate til afhentning af spejderne og af de lokalhistoriske foreninger, der igen i år hjælper med at få årbøgerne omdelt. Allerede samme eftermiddag blev de fleste bogstakke kørt ud til omdelergrupperne, som straks vil gå i gang med at køre ud med årbøgerne til foreningens medlemmer.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved får bøgerne sendt med PostNord, som bringer årbogen lige til døren. 

Aarbog22 58kb De årbøger, der af en eller anden grund ikke kan afleveres, bliver returneret til og opbevaret til afhentning i MuseumsButikkenSønderborg Slot.

Årbogen for 2022 er skrevet af Erik Housted, der også skrev årbogen for 2018 med titlen "Skanser" om befæstningsanlæg omkring Sønderborg. Denne gang har Erik Housted opsporet historierne bag en række akvareller af Frederik Visby, der var malende tandlæge i Aarhus til sin død som næsten 87 årig i 1926. Billederne blev i 2020 overdraget til museumsafdelingen på Sønderborg Slot af foreningen Kastellets Venner.

Bogen slutter som sædvanligt med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Som altid udgives årbogen i samarbejde med Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen er nummer 100 i skriftrækken Fra Als og Sundeved, der siden 1926 har været udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved i stadigt tættere samarbejde med de skiftende organiseringer af museet på Sønderborg Slot. Forsiderne af alle 100 udgivelser i skriftrækken kan ses lige her link

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer f.eks. til gaver til en særlig medlemspris i Museumsbutikken på Sønderborg Slot

OBS! Husk at medlemskab skal dokumenteres ved alle henvendelser i Museumsbutikken på Sønderborg Slot - enten med udskrift af den tilsendte kvittering eller med en udskrift af kontoudtog fra banken - eller ved at gemme kvitteringen på telefonen!

Ny artikel om foreningens historie

Siden etableringen af Historisk Samfund for Als og Sundeveds websted på adressen www.hsaos.dk har der på forsiden været et menupunkt, der hed "Forhistorien". Det var et link til en meget, meget kort oversigt over foreningens historie siden starten i 1908. Det har længe været et ønske at få en længere og mere grundig fremstilling af foreningens omskiftelige historie.

Det har vi så fået nu, takket være "Sønderjysk Skoleforening" og vores formand, Frede Tychsen.

Redaktionen af "Sønderjysk Almanak", som jo udgives af "Sønderjysk Skoleforening", besluttede, at det overordnede tema for artiklerne i almanakkens 28. udgave for 2021 skulle være "De passer på fortiden". I den forbindelse henvendte redaktionen sig til vores formand om at bidrage med en artikel om Historisk Samfund for Als og Sundeved. Med afsæt i foreningens årbog for 2009 - "Lokal-, regional- og rigshistorie gennem 100 år" af Inge Adriansen.og Peter Dragsbo - skrev Frede Tychsen en længere artikel, som så blev offentliggjort i almanakkens udgave for 2021.

PrinzHeinrich500
Hotel Prinz Heinrich
Den første start på et museum i Sønderborg var et lejet værelse på første sal af Hotel Prinz Heinrich i Store Rådhusgade 3, hvor senere Restaurant Zanzibar fik til huse.

Denne artikel har vi nu fået lov til at bruge på foreningens websted, så det gamle menupunkt "Forhistorien" er nu erstattet af et nyt menupunkt "Foreningens historie" med forbindelse til den nye artikel. Artiklen kan have interesse for både gamle og nye medlemmer, og den præsenterer foreningen for de, der overvejer at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Det bliver så spændende se se, hvornår den nye side - Foreningens historie - når de 14.171 klik / læsninger, som den gamle side - Forhistorien - nåede at få!

Den nye artikel om foreningens historie ligger lige her link