Kontingentbetaling for 2024

kontingentlogo21Nu skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2024 være på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2024 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk - som snart åbner igen. Så det er da billigt!

LØR 6 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem medlemssystemet til de godt 1150 medlemmer, der har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige godt 110 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som alle foregående år i et brev med posten. De er sendt med PostNord, der jo ikke er kendt for at levere fra dag til dag!

Det er nu tiende gang, vi bruger regnskabs- og medlemssystemet fra MemberLink til kontingentopkrævning. Der blev gjort en del erfaringer de første år, så det forløber nemmere og nemmere fra år til år.

Læs mere: Kontingentbetaling for 2024

Foredrag om hjemmefronten under Første Verdenskrig

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af forårets fire foredrag:

Hjemmefronten 1914-1918

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TIR 16 JAN 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

I tilknytning til den aktuelle store særudstilling på Sønderborg Slot, "Sønderjyderne og Den Store Krig" - og i forlængelse af Historisk Samfund for Als og Sundeveds flotte årbog for 2023 - arrangerer museet og foreningen i fællesskab en foredragsrække på fire foredrag i januar og februar måneder.

I det første foredrag vil museumsinspektør Mariann Kristensen fortælle om, hvordan krigen påvirkede kvindernes dagligdag med nye arbejdsopgaver, flere ansvarsområder og funktioner oven i savnet af mænd og sønner og vanskelighederne med at skaffe mad på bordet på grund af svigtende forsyninger og konfiskering af fødevarer til soldaterne på fronten.

Kvinder som jernbanearbejdere
Infrastruktur som f.eks toglinjerne skulle holdes i gang under krigen.

Der er rigtigt mange spændende oplysninger om kvindernes roller under Første Verdenskrig på Museum Sønderjyllands fantastiske web-projekt, "Den Store Krig 1914 - 1918", hvor afsnittet om kvinderne i krigen ligger lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.
Dog giver Museum Sønderjyllands årskort adgang for 68,- kr.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

ONS 31 JAN: Den sorte Dag ved Moulin v/ museumsinspektør René Rasmussen
 
MAN 5 FEB: Sønderjyder i Første Verdenskrig v/ museumsinspektør René Rasmussen
 
TOR 22 FEB: Psykiske krigsskader v/ cand. mag. i historie Kasper Nissen
 
Alle fire foredrag er klokken 19:30 i Riddersalen på Sønderborg Slot
... og nu virker elevatoren igen!

 

 

Billeder fra heldagsturen om sønderjysk søfart - LØR 3 JUN 2023

Den lille billedserie indeholder 24 billeder fra busturen om sønderjysk søfart LØR 3 JUN 2023 med besøg på Aabenraa Museum, hos Det Maritime Kalvø og på det lokalhistoriske museum Rundemølle på Løjt. Frokosten var på Folkehjem i Aabenraa.

Pramdragertur23

Turlederen Jens Verner Nielsen fotograferede ind imellem på turen, og det er blevet til en lille billedserie til gennemsyn og evt download for foreningens medlemmer og andre interesserede. . Billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.
Billedserien fra turen om sønderjysk søfart kan findes lige her linkÅrbogen for 2023 om "Sønderjyderne og Den Store Krig" er nu på vej

Så er årbogen for 2023 med titlen "Sønderjyderne og Den Store Krig" på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. 

MAN 4 DEC var det "Store Pakkedag", hvor en række bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller mødtes på Sønderborg Slot og fik styr på pakning i kuverter og sortering i stabler efter lokaliteter. Der var i år 1243 årbøger, der skulle pakkes og fordeles. Men det flittige pakkehold er ved at have øvelsen og rutinen, så det tog lige nøjagtigt to timer at få bøgerne gjort parate til afhentning af spejderne og af de lokalhistoriske foreninger, der igen i år hjælper med at få årbøgerne omdelt.

StorePakkedag01      StorePakkedag02

Allerede samme eftermiddag blev de første bogstakke kørt ud til omdelergrupperne, som straks vil gå i gang med at køre ud med årbøgerne til foreningens medlemmer. Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved får bøgerne sendt med PostNord, som bringer årbogen lige til døren. De årbøger, der af en eller anden grund ikke kan afleveres, bliver returneret til og opbevaret til afhentning i MuseumsButikkenSønderborg Slot. Det kan i år være et problem, at bogen er lidt større end sædvanligt, og derfor måske er for stor til de mindste brevsprækker og postkasser.

Aarbog22 58kb

Som tidligere annonceret er årbogen for 2023 en særudgave af det store udstillingskatalog til den meget omfattende særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig", der skildrer Første Verdenskrigs betydning for landsdelen og dens befolkning. Udstillingen er Museum Sønderjyllands største og mest ambitiøse med hensyn til indhold og omfang og moderne formidling. Udstillingen får derfor også et noget længere liv, end særudstillingerne normalt har. Særudstillingen åbnede 27 APR 23 og lukker først igen 26 OKT 25. Så der bliver mulighed længe endnu for at sammenholde indholdet af den store årbog med de faktiske udstillingsgenstande på museet.

Bogen slutter som sædvanligt med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Som altid udgives årbogen i samarbejde med Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen er nummer 101 i skriftrækken Fra Als og Sundeved, der siden 1926 har været udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved i stadigt tættere samarbejde med de skiftende organiseringer af museet på Sønderborg Slot. Forsiderne af alle 101 udgivelser i skriftrækken kan ses lige her link

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer f.eks. til gaver til en særlig medlemspris i Museumsbutikken på Sønderborg Slot, hvor også udstillingskataloget uden beretningerne kan købes til en særlig medlemspris.

OBS! Husk at medlemskab skal dokumenteres ved alle henvendelser i Museumsbutikken på Sønderborg Slot - enten med udskrift af den tilsendte kvittering eller med en udskrift af kontoudtog fra banken - eller ved at gemme kvitteringen på telefonen!

 

Billeder fra busturen i pramdragernes fodspor TIR 23 MAJ til TOR 25 MAJ Tallinn

Billedserien indeholder 103 billeder fra 3 dages turen langs Gudenåen i pramdragernes fodspor i dagene fra tirsdag den 23. maj til torsdag den 25 august 2023.

Pramdragertur23

To af deltagerne på turen tog en række billeder i løbet af turen og har venligst stillet deres billeder til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. De to fotografer er Jens Madsen og Sten Boye Poulsen. De originale billeder er af høj kvalitet, men til brug på webstedet er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning. Der er også denne gang foretaget et udvalg til en overskuelig mængde billeder. Udvælgelsen af billederne er foretaget efter det princip, at der gerne skulle være turdeltagere med på billedet. Billedseriens enkelte billeder har ikke originalernes størrelse eller skarphed og er derfor ikke særligt egnede til download og udskrivning.
 
En beskrivelse af turen kan læses i folderen, der kan hentes lige her link
 
Billedserien fra turen i pramdragernes fodspor kan findes lige her link