Invitation til bogpræsentation / foredrag

Historisk Samfund for Als og Sundeved er medindbyder til præsentationen af Rasmus Glenthøjs og Morten Ottosens nye bog

Union eller undergang

Kampen for et forenet Skandinavien

og derfor indbydes alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved til at deltage i præsentationen, hvor forfatterne vil fortælle om bogens problemstillinger. Bogens tema er krigen i 1864 i en nordisk sammenhæng med oplæg til, at den hidtidige historie måske skal skrives om.

Præsentationen finder sted

MAN 20 SEP kl. 19:00

i den røde mødeboks på Alsion

Efter et oplæg ved de to historikere fra henholdsvis Syddansk Universitet og fra Krigsskolen i Oslo vil der være lejlighed til at købe bogen med rabat (kun 300,- i stedet for 399,95) og nyde en kop kaffe med kage til.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest 17. september på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bogpræsentation Alsion 700

Generalforsamling 2021

Så prøver vi igen!

I forbindelse med kontingentopkrævningen først i januar blev årets generalforsamling annonceret til TOR 25 MAR. Det skulle vise sig at være lidt for optimistisk, så 28. februar blev der udsendt en besked om, at den varslede generalforsamling udsættes indtil myndighederne finder det forsvarligt, at vi mødes igen. 

Det gør de så nu om ikke ret længe. Derfor indkalder bestyrelsen nu til

Generalforsamling

 TIR 29 JUN 2021 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter: I år blev vi så tvunget til at finde et andet tidspunkt end i marts måned.

Generalforsamlingen vil blive afviklet efter gældende corona-restriktioner om vaccinationspas, mundbild, håndsprit og afstand. Og så regner vi med, at de allerfleste af foreningens medlemmer er vaccinerede sidst i juni.

Foreningens vedtægter bestemmer, at den ordinære generalforsamling skal have dagsordenspunkterne:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sigga Henriksen, Jytte Urban og Henning Jepsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg - Sigga Henriksen og Henning Jepsen - har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Jytte Urban har oplyst, at hun ikke ønsker at tage imod et forslag om genvalg.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de to bestyrelsesmedlemmer på valg - Sigga Henriksen og Henning Jepsen - og nyvælger den hidtidige suppleant Gunnar Callesen til erstatning for Jytte Urban.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af bestyrelsessuppleanten Lisbeth Kistrup, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane. Endelig foreslår bestyrelsen nyvalg af Kim Løndal og Peter Jordt som suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Generalforsamling 2021

Corona-virus bevirker aflysninger og udsættelser

coronaBestyrelsen og de arrangerende udvalg i Historisk Samfund for Als og Sundeved har længe trippet utålmodigt for at få mere at vide om, hvor skrappe restriktioner, vi skal leve med i foråret. Nu ved vi så, at der en tid endnu skal være begrænsninger i, hvordan og hvor og hvor mange vi må mødes til forskellige arrangementer. Begrænsninger, der med sikkerhed udelukker et arrangement - generalforsamlingen - og gør det meget usikkert, i hvilket omfang andre planlagte arrangementer kan gennemføres.

Bestyrelsen og de arrangerende udvalg har derfor nu truffet beslutning om afvikling af de planlagte arrangementer i 2021.

1) Generalforsamlingen TOR 25 MAR 21

Den varslede generalforsamling TOR 25 MAR i Menighedshuset udsættes indtil videre!

Bestyrelsen er indstillet på at følge situationen nøje og vil indkalde til generalforsamlingen, når myndighederne finder det forsvarligt, at vi mødes igen.

I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts måned og varsles mindst 21 dage forinden. Det bliver vi nødt til at se bort fra igen i år.

2) Sandbjerg-aften ONS 7 APR 21

Det annoncerede arrangement på Sandbjerg Slot udsættes indtil videre.

Det forventes, at det heller ikke i starten af april vil blive tilladt at mødes 100 personer eller flere på det lille slot ved Alssund. Der skal træffes en del aftaler med travle mennesker i forbindelse med et sådant arrangement, og det betyder, at det nok er mest sandsynligt, at besøget på Sandbjerg udskydes et helt år til foråret 2022.

3) Årets øvrige planlagte arrangementer

De øvrige tidligere annoncerede ture og udflugter og foredrag vil bestyrelsen forholde sig til efterhånden, som der kommer flere oplysninger om genåbning og om restriktioner.

a) Halvdagsturen lørdag den 22. maj - Genforeningssten på Als

Det er overvejende sandsynligt, at denne bustur også i år må udskydes til et senere tidspunk, men vi afventer næste udmelding fra regering og myndigheder.

b) Foredragsrækken om ”Sønderjylland efter Genforeningen”

Det er allerede annonceret, at foredragsrækken bliver afviklet, når corona-restriktionerne tillader det.

c) Øvrige ture og udflugter

Vi håber og tror på, at vaccinationer og sommervarme vil gøre det muligt at afvikle året øvrige tre ture og udflugter som oprindeligt planlagt. Det gælder 6-dages turen med bus til Skåne i slutningen af august, 3-dages busturen ”I Blichers fodspor” fra 7. til 9. september og heldagsturen lørdag den 18. september – Besøg hos det tyske mindretal.

Vi følger udmeldingerne fra regering og myndigheder og vil oplyse medlemmerne om eventuelle ændringer i den fortsatte planlægning af ture og arrangementer i forventning om, at når vi passer på os selv og hinanden, bliver det mere normale tider igen sidst på sommeren - også i Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 

 

 

Vandretur i grænsebyen Padborg med Carsten Porskrog

Museum Sønderjylland indbyder til en

Aftenvandring i grænsebyen Padborg

tirsdag den 8, juni kl. 18:30 - 20:30

med Carsten Porskrog Rasmussen

graenseovergang padborg

Grænseovergangen ved Oksevejen i 1920

Turen fører rundt i det gamle Padborg – den nye by, som grænsen skabte efter 1920. Før da var Padborg kun en lille lokalstation og en håndfuld huse. Men hurtigt efter 1920 begyndte en lille by at gro frem omkring Oksevejen og vejen mod Bov. Placeringen af en række toldere gav et nyt skub, men det store skridt fem blev etableringen af en grænsebanegård i løbet af 1920’erne. Resultatet var, at Padborg på ti år voksede fra under 100 indbyggere til over 1.000.

På vandringen kommer vi rundt til de vigtigste steder i dette tidlige Padborg. Offentlige og private bygninger fra perioden udpeges, og vi får historien bag dem. Leder er museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der allerede for omkring 30 år siden skrev en bog om Padborg og omegns historie fra Genforeningen og frem.

Mødested: Nørregade i Padborg over for AntikTak

På grund af Covid-19 er der begrænsede pladser, og der er derfor forhåndstilmelding til arrangementet.

Tilmelding på tlf.: 30 80 26 90 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Husk at oplyse navn og antal personer.

Vandringen koster kr. 50,-, som betales via MobilePay på dagen. Men for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved er turen gratis.

Ved tilmelding til arrangementet kan man oplyse telefonnummer og give tilladelse til, at oplysningerne gemmes i fire uger til brug ved smitteopsporing.

Årbogen for 2020 om Palæet i Augustenborg" er nu på vej

Nu er den flotte årbog for 2020 med titlen "Palæet i Augustenborg - fra prinsessebolig til kunstcenter" på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. 

MAN 7 DEC var det "Store Pakkedag", hvor bestyrelsens flittige pakkehold mødtes på Sønderborg Slot og fik styr på pakning i kuverter og sortering i stabler efter lokaliteter. Der var i år 1374 årbøger, der skulle pakkes, og det tog lige godt to timer at få bøgerne gjort parate til afhentning af de lokalhistoriske foreninger, der hjælper med at få årbøgerne omdelt. Spejderne i Sønderborg havde hentet deres stak bøger og kuverter allerede søndag, og de vil nu selv pakke årbøgerne i år. Allerede mandag ved middagstid blev de fleste bogstakke kørt ud til omdelergrupperne, som straks vil gå i gang med at køre ud med årbøgerne til foreningens medlemmer.

De årbøger, der af en eller anden grund ikke kan afleveres, bliver returneret til og opbevaret til afhentning i MuseumsButikkenSønderborg Slot.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved får bøgerne sendt med PostNord, som bringer årbogen lige til døren.

aarbog2019 500

Læs mere: Årbogen for 2020 om Palæet i Augustenborg" er nu på vej