Sidste chance for at få den nye årbog for 2020

Så er det ved at være sidste chance for at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved for at få den interessante nye årbog for 2020!
 
Vi er lige nu ved at rydde op i medlemsregisteret, så kun de medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, får den kommende årbog for 2020.
 
Som oplyst i vores Handelsbetingelser gælder der særlige regler ved indmeldelse her sidst på året i forbindelse med udsendelse af årbogen.
 
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved kontingentopkrævningen først i det nye år.
 
I år har vi sat skæringsdatoen til SØN 15 NOV. Derfor vil indmeldelser efter 15 NOV ikke udløse en kontingentopkrævning - men så heller ikke give ret til en årbog!
 

Så sidste chance for indmeldelse i 2020 med ret til årbogen for 2020 er altså
SØN 15 NOV 2020!

 
 

 

Begrænset deltagerantal til foredraget om "Tre grænselandsskæbner"

Opdatering FRE 02-10-2020:

Museum Sønderjylland har nu meldt ud, at der kun må være 75 personer i Riddersalen.

Vi har besluttet, at adgangen til foredraget så må blive efter først-til-mølle-princippet.

Der er derfor ingen tilmelding på forhånd!

Men mød i god tid!

Dørene åbnes kl. 18:30.

 

Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder alle interesserede til efterårets første foredrag:

 

Tre grænselandsskæbner

 

Foredrag ved Flemming Nielsen

ONS 7 OKT

19:00

Riddersalen - Sønderborg Slot

 FlemmingNielsen

Tidligere journalist ved Radio Syd, Flemming Nielsen vil fortælle om sine tipoldeforældre Anne Helene og Paul og om deres dramatiske liv i det sydlige Sønderjylland og om sin morfar, Johan og hans deltagelse i Første Verdenskrig.

Flemming Nielsen fortæller på sit eget websted - flemmingfortaeller.dk - om sig selv og sin foredragsvirksomhed med en udførlig omtale af foredraget "Tre grænselandsskæbner".

Læs om Flemming Nielsen og han liv og karriere lige her link

... og om hans foredragsvirksomhed og om foredraget "Tre grænselandsskæbner" lige her link

Foredrag og quiz om folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

I samarbejde med Museum Sønderjylland, Sønderborg Bibliotek, lokalarkiverne og Sønderborg Kommune indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved til

Foredrag og quiz
om
folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

Nu kalder Danmark 0Afstemningsplakat3I år er det hundrede år siden, at Sønderjyllands fremtid blev afgjort. På tre foredragsaftener kan man høre om vejen fra afslutningen på Første Verdenskrig til den store folkefest på Dybbøl den 11. juli 1920. Foredragene trækker både de generelle linjer op og giver lokale eksempler. Og bagefter er der quiz, hvor alle kan være med – og dyste mod et lokalt stjernehold. De tre aftner har fokus på henholdsvis Sønderborg by, Sundeved-Gråsten og Als.

I foredragene fortælles der nærmere om, hvordan det hele gik til. I november 1918 bakkede næsten alle dansk-sønderjyske ledere op om et forslag til afstemningsområde og afstemningsregler, men enigheden var snart forbi, og gamle venner kom op at toppes. Så kom Versaillesfreden med regler for, hvordan der skulle stemmes, og så kunne man gå i gang med at forberede det. Det hele kulminerede dels den 10. februar, hvor der blev stemt, og dels den 11. juli, hvor kongen kom til Dybbøl.

I foredragene suppleres de store linjer med lokale eksempler og historier – om strid mellem Aabenraa- og Flensborgfolk lokalt, om danske troppers ankomst til Sønderborg eller om valgaftener og afstemningsfester rundt om i området. Vi vil også dykke nærmere ned i afstemningsresultatet og se på, hvordan det var her – og hvorfor. Hvorfor var Sønderborg by langt mere tysk end omegnen? Hvor meget mere dansk var Notmark end Ketting, og hvor stor forskel var der i grunden på Broager og Skelde – og hvorfor?

Efter foredragene er der kaffebord, og derefter bliver der en munter quiz, hvor man kan dyste på viden om folkeafstemning og genforeningen – både generelt og lokalt. Alle kan være med, og det sker i hold, som dannes på stedet. Hvert sted har vi dog et lokalt stjernehold, som på forhånd har lovet at stille op. Hvert af dem tæller to personer med solid politisk og lokalhistorisk viden.

De tre aftener er:

30. september: Sønderborg, i multikulturhuset. Kl. 19-21.30.

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Frode Sørensen og Sten Boye Poulsen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/daxeqk4wyj

22. oktober: Sundeved, i forsamlingsgården Sundeved, kl. 19—21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Stephan Kleinschmidt og Arne Jessen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/phb8o6di9v

29. oktober: Als, i Knøs’ Gård, kl. 19-21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Christel Leiendecker og Andreas Kaad
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/ilbzb7nqsq

Antallet af billetter er begrænset. De fordeles efter ”først-til-mølle”.
Arrangementet er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020.

 

Tre grænselandsskæbner - foredrag ved Flemming Nielsen

Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder alle interesserede til efterårets første foredrag:

 

Tre grænselandsskæbner

 

Foredrag ved Flemming Nielsen

ONS 7 OKT

19:00

Riddersalen - Sønderborg Slot

 FlemmingNielsen

Tidligere journalist ved Radio Syd, Flemming Nielsen vil fortælle om sine tipoldeforældre Anne Helene og Paul og om deres dramatiske liv i det sydlige Sønderjylland og om sin morfar, Johan og hans deltagelse i Første Verdenskrig.

Flemming Nielsen fortæller på sit eget websted - flemmingfortaeller.dk - om sig selv og sin foredragsvirksomhed med en udførlig omtale af foredraget "Tre grænselandsskæbner".

Læs om Flemming Nielsen og han liv og karriere lige her link

... og om hans foredragsvirksomhed og om foredraget "Tre grænselandsskæbner" lige her link

Opdatering om de udskudte arrangementer

Så er der lidt nyt om de arrangementer, der blev sat på venteliste i forbindelse med foranstaltningerne mod coronapandemien.

Det begyndte jo med, at vi måtte udskyde generalforsamlingen kun en uge inden, den skulle have været afviklet TOR 19 MAR.

En måned senere kunne vi så se, at vi også måtte aflyse / udsætte halvdagsturen LØR 16 MAJ til genforeningssten på Als og Sandbjerg-aftenen ONS 20 MAJ. De tre øvrige annoncerede ture og udflugter ville vi vente med til at forholde os til, indtil myndighedernes anvisninger og anbefalinger gjorde det muligt, og når coronasituationen var mere afklaret. Det mener vi så, at den er nu!

Generalforsamlingen:

Der er fundet en ny dato til afholdelse af generalforsamlingen. Den nye dato er ONS 21 OKT 20. Det eneste nye er datoen, så dagsorden og program for aftenen bliver nøjagtigt som oprindeligt annonceret.

Læs mere om generalforsamlingen lige her link

 

Busturen fra MAN 17 AUG til SØN 23 AUG til Dresden - med fokus på 2. Verdenskrig:

Busturen var annonceret og tilmeldingen begyndt, inden der kom bestemmelser om udlandsrejser. Nu er det igen muligt at gennemføre turen som planlagt, dog med en anden rejseleder, idet Jørgen Flintholm Hansens helbred ikke tillader ham at deltage på turen. Der har været flere frameldinger af helbredshensyn, men ikke flere end at turen gennemføres som planlagt.

Frameldingerne har betydet, at der igen er enkelte ledige pladser i bussen.

Læs mere om turen - indhold, pris, tilmelding - lige her link

 

Heldagsturen LØR 5 SEP - Besøg hos det tyske mindretal:

Turen var forvarslet, men ikke annonceret, da restriktionerne trådte i kraft. Turudvalget var så småt begyndt planlægningen af turen og har siden fulgt de muligheder, de nuværende restriktioner giver. Der var planlagt besøg på to forskelliger museer i løbet af dagen, men med de regler for museumsbesøg, der gælder lige nu, har turudvalget skønnet, at det ikke giver mening at gennemføre turen. Heldagsturen LØR 5 SEP er derfor aflyst. Det er udvalgets håb, at turen kan gennemføres i 2021 i stedet.

 

Busturen fra TIR 8 SEP til TOR 10 SEP - Fynske fristelser:

3-dages turen til Fyn var færdigplanlagt, men ikke annonceret, da restriktionerne for forsamling og buskørsel trådte i kraft. Da restriktionerne blev lempet, blev turen annonceret i spænding. For havde vores medlemmer mod på en bustur, når der stadig var virus på spil? Det havde de! Der var hurtigt så mange tilmeldte, at det nu er sikkert, at turen gennemføres som oprindeligt planlagt.

Der er stadig enkelte ledige pladser på turen.

Læs mere om turen - indhold, pris, tilmelding - lige her link