Foredrag og quiz om folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

I samarbejde med Museum Sønderjylland, Sønderborg Bibliotek, lokalarkiverne og Sønderborg Kommune indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved til

Foredrag og quiz
om
folkeafstemning og genforening med en lokal vinkel

Nu kalder Danmark 0Afstemningsplakat3I år er det hundrede år siden, at Sønderjyllands fremtid blev afgjort. På tre foredragsaftener kan man høre om vejen fra afslutningen på Første Verdenskrig til den store folkefest på Dybbøl den 11. juli 1920. Foredragene trækker både de generelle linjer op og giver lokale eksempler. Og bagefter er der quiz, hvor alle kan være med – og dyste mod et lokalt stjernehold. De tre aftner har fokus på henholdsvis Sønderborg by, Sundeved-Gråsten og Als.

I foredragene fortælles der nærmere om, hvordan det hele gik til. I november 1918 bakkede næsten alle dansk-sønderjyske ledere op om et forslag til afstemningsområde og afstemningsregler, men enigheden var snart forbi, og gamle venner kom op at toppes. Så kom Versaillesfreden med regler for, hvordan der skulle stemmes, og så kunne man gå i gang med at forberede det. Det hele kulminerede dels den 10. februar, hvor der blev stemt, og dels den 11. juli, hvor kongen kom til Dybbøl.

I foredragene suppleres de store linjer med lokale eksempler og historier – om strid mellem Aabenraa- og Flensborgfolk lokalt, om danske troppers ankomst til Sønderborg eller om valgaftener og afstemningsfester rundt om i området. Vi vil også dykke nærmere ned i afstemningsresultatet og se på, hvordan det var her – og hvorfor. Hvorfor var Sønderborg by langt mere tysk end omegnen? Hvor meget mere dansk var Notmark end Ketting, og hvor stor forskel var der i grunden på Broager og Skelde – og hvorfor?

Efter foredragene er der kaffebord, og derefter bliver der en munter quiz, hvor man kan dyste på viden om folkeafstemning og genforeningen – både generelt og lokalt. Alle kan være med, og det sker i hold, som dannes på stedet. Hvert sted har vi dog et lokalt stjernehold, som på forhånd har lovet at stille op. Hvert af dem tæller to personer med solid politisk og lokalhistorisk viden.

De tre aftener er:

30. september: Sønderborg, i multikulturhuset. Kl. 19-21.30.

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Frode Sørensen og Sten Boye Poulsen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/daxeqk4wyj

22. oktober: Sundeved, i forsamlingsgården Sundeved, kl. 19—21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Stephan Kleinschmidt og Arne Jessen
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/phb8o6di9v

29. oktober: Als, i Knøs’ Gård, kl. 19-21.30

Foredragsholder: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
Quizmaster: Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek
Lokalt stjernehold: Christel Leiendecker og Andreas Kaad
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på: www.place2book.com/da/sw2/sales/ilbzb7nqsq

Antallet af billetter er begrænset. De fordeles efter ”først-til-mølle”.
Arrangementet er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020.

 

Opdatering om de udskudte arrangementer

Så er der lidt nyt om de arrangementer, der blev sat på venteliste i forbindelse med foranstaltningerne mod coronapandemien.

Det begyndte jo med, at vi måtte udskyde generalforsamlingen kun en uge inden, den skulle have været afviklet TOR 19 MAR.

En måned senere kunne vi så se, at vi også måtte aflyse / udsætte halvdagsturen LØR 16 MAJ til genforeningssten på Als og Sandbjerg-aftenen ONS 20 MAJ. De tre øvrige annoncerede ture og udflugter ville vi vente med til at forholde os til, indtil myndighedernes anvisninger og anbefalinger gjorde det muligt, og når coronasituationen var mere afklaret. Det mener vi så, at den er nu!

Generalforsamlingen:

Der er fundet en ny dato til afholdelse af generalforsamlingen. Den nye dato er ONS 21 OKT 20. Det eneste nye er datoen, så dagsorden og program for aftenen bliver nøjagtigt som oprindeligt annonceret.

Læs mere om generalforsamlingen lige her link

 

Busturen fra MAN 17 AUG til SØN 23 AUG til Dresden - med fokus på 2. Verdenskrig:

Busturen var annonceret og tilmeldingen begyndt, inden der kom bestemmelser om udlandsrejser. Nu er det igen muligt at gennemføre turen som planlagt, dog med en anden rejseleder, idet Jørgen Flintholm Hansens helbred ikke tillader ham at deltage på turen. Der har været flere frameldinger af helbredshensyn, men ikke flere end at turen gennemføres som planlagt.

Frameldingerne har betydet, at der igen er enkelte ledige pladser i bussen.

Læs mere om turen - indhold, pris, tilmelding - lige her link

 

Heldagsturen LØR 5 SEP - Besøg hos det tyske mindretal:

Turen var forvarslet, men ikke annonceret, da restriktionerne trådte i kraft. Turudvalget var så småt begyndt planlægningen af turen og har siden fulgt de muligheder, de nuværende restriktioner giver. Der var planlagt besøg på to forskelliger museer i løbet af dagen, men med de regler for museumsbesøg, der gælder lige nu, har turudvalget skønnet, at det ikke giver mening at gennemføre turen. Heldagsturen LØR 5 SEP er derfor aflyst. Det er udvalgets håb, at turen kan gennemføres i 2021 i stedet.

 

Busturen fra TIR 8 SEP til TOR 10 SEP - Fynske fristelser:

3-dages turen til Fyn var færdigplanlagt, men ikke annonceret, da restriktionerne for forsamling og buskørsel trådte i kraft. Da restriktionerne blev lempet, blev turen annonceret i spænding. For havde vores medlemmer mod på en bustur, når der stadig var virus på spil? Det havde de! Der var hurtigt så mange tilmeldte, at det nu er sikkert, at turen gennemføres som oprindeligt planlagt.

Der er stadig enkelte ledige pladser på turen.

Læs mere om turen - indhold, pris, tilmelding - lige her link

 

Udsættelse af planlagte arrangementer

coronavirus1700-tallet bliver betegnet som Oplysningstiden. Gad vide om 2020 engang vil blive betegnet som Aflysningstiden? For vi er godt nok i en periode med aflysninger og udsættelser af arrangementer af de forskelligste arter.

I Historisk Samfund for Als og Sundeved har vi allerede udsat generalforsamlingen indtil videre. Og nu kan vi ikke vente længere med at forholde os til de næste planlagte arrangementer i foreningen.

 Som situationen ser ud lige nu, er vi nødt til også at udsætte:

 Halvdagsturen lørdag den 16. maj - Genforeningssten på Als

Sandbjerg-aften onsdag den 20. maj

 Vi håber meget, at arrangementerne vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt.

De tre øvrige tidligere annoncerede ture og udflugter vil vi forholde os til tidligst 10 MAJ med håb om, at krisen bliver så meget afklaret, at vi kan gennemføre turene alt efter de udmeldinger og anvisninger, vi modtager fra myndighederne i løbet af forår og sommer.

Peter Dragsbo skriver om genforeningsarkitekten Jep Fink

Peter Dragsbo, der i årene 2002 til 2013 var leder af museet på Sønderborg Slot, har netop fået udgivet en fornem bog om Aabenraa-arkitekten Jep Finks omfattende virksomhed. Peter Dragsbo er uddannet etnolog med speciale i by- og bygningshistorie. Han er født 1948 og opvokset i Aabenraa. Gennem årene har han skrevet talrige bøger og artikler især om bygnings- og arkitekturhistorie specielt i Sønderjylland.

Genforeningsarkitekten Forside

Jep Fink, der levede fra 1882 til 1973, var fra 1908 til op i 1950´erne den store arkitekt i Aabenraa, hvor han bl.a. har skabt bygningerne langs H. P. Hanssensgade og villaerne på Hjelmallé og på Kirkebakken.

Men Jep Fink har sat sine spor over hele Sønderjylland, ikke mindst som ansvarlig for de sønderjyske statshusmandsbrug. I sit liv og sin arkitektur forenede Jep Fink – ligesom morbroderen H. P. Hanssen – den gamle sønderjyske bondekultur og det nye grundtvigianske Danmark.

Han blev ikke udlært på noget akademi, men på højskolerne i Askov og senere i Vallekilde, hvor han blev gift med forstanderens datter. Jep Fink byggede på dansk, hvad enten det var i nordisk nationalromantik før 1920 eller dansk nyklassicisme og ”Bedre Byggeskik” efter 1920.

På den måde kan man godt kalde Jep Fink for ”genforeningsarkitekten” – eller arkitekturens H. P. Hanssen. I bogen følger vi hans virke fra først til sidst, hele landsdelen rundt. 

Bogen er udgivet af Aabenraa Byhistoriske Forening og den blev præsenteret ved et arrangement i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa ONS 24 JUN 20. Aabenraa Byhistoriske Forening, der meget venligt tilbyder bogen til en pris af 100,- kr. til medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved ved køb i museumsbutikken på Sønderborg Slot.

Bogen kan også købes i boghandelen, men her er prisen 175,- kr.

Læs mere om Aabenraa Byhistoriske Forening lige her link

 

Generalforsamlingen TOR 19 MAR udsættes indtil videre

Generalforsamlingen TOR 19 MAR udsættes indtil videre

Statsministeren og sundhedsmyndighederne har onsdag aften anbefalet ikke at afholde møder med mere end 100 deltagere i håb om at kunne dæmpe spredningen af Corona-virus.

coronavirusTil generalforsamlingerne i Historisk Samfund for Als og Sundeved plejer vi at være lige godt 100 deltagere, så selv om en del kan forventes at blive hjemme af frygt for virussmitte, kan deltagerantallet alligevel komme tæt på det anbefalede antal ved den annoncerede generalforsamling den kommende torsdag den 19. marts i Missionshuset i Østergade.

Det vil på nuværende tidspunkt ikke være ulovligt at afholde generalforsamlingen, men det kan være et skøn, om det er forsvarligt

ForretningsUdvalget har skønnet, at det ikke vil være forsvarligt og har derfor i al hast besluttet at følge myndighedernes henstilling om ikke at holde møder med deltagelse af en større gruppe mennesker. Derfor bliver den kommende generalforsamling indkaldt til torsdag den 19. marts udskudt indtil videre!

I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts måned og varsles mindst 21 dage forinden. Det bliver vi så nødt til at se bort fra i år.

Bestyrelsen er indstillet på at følge situationen nøje og vil indkalde til generalforsamlingen, så snart myndighederne - om forhåbentligt ikke alt for længe - vil finde det forsvarligt at mødes igen.