Tilmelding til Celle-turen

Fra den 7. marts kl. 13:00 kan medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved tilmelde sig årets første bustur, der går til til Celle, Lüneburg og Lübeck.

Tilmeldingen kan ske hos Henning Jepsen på telefon 7442 1157 eller på mobilen 2014 1157.

celle Turen er en 3-dages bustur til Celle med start TIR 28 MAJ . På turen ned bliver der gjort holdt i Lüneburg med besøg på Saltmuseet og i Uelzen med den særprægede jernbanestation udsmykket af Hundertwasser.

I Celle er der to overnatninger med halvpension på TRYP Celle Hotel.

I Celle bliver der en omvisning i bymidten med besøg i kirken, hvor den forskudte dronning Caroline Mathilde er begravet, og en rundvisning på det hertugelige slot. Men der er også afsat tid til at se på byen på egen hånd. På vejen hjem bliver der ophold i Lauenborg og i Lübeck, hvor der også bliver rundvisning og tid til at se på byen på egen hånd.

Prisen for turen med halvpension er 2.150,- kr. pr. person med et tillæg på 300,- kr. for et enkeltværelse.

Se mere om TRYP Celle Hotel lige her link

{flike id=238}

 

 

 

Fortælleaften på Sønderborg Slot

Fra de ældste tider har mennesker fundet sammen for at høre de ældre i gruppen fortælle om deres oplevelser og erfaringer. Der er tegn i tiden på, at flere og flere bliver opmærksomme på, at denne mundtlige fortælletradition stadig har værdier også for nutidens mennesker. Skoler og daginstitutioner inviterer bedsteforældre til at fortælle "om gamle dage" og rundt om arrangeres der kurser i storytelling, som det hedder på nydansk.

fortaellen

Så selv om vi ikke længere samles så tit omkring bålet for at lytte til andres erfaringer og oplevelser, og selv om den mundlige fortælling ikke længere er så selvfølgelig eller så helt nødvendig for erfaringsformidlig og læring fra generation til generation, kan der alligevel være gode grunde til at samles for at lytte til andres fortællinger om deres egne oplevelser og erindringer.

Historisk Samfund for Als og Sundeved vil gerne være med til at holde den mundlige fortælletradition i live og indbyder derfor til en fortælleaften på Sønderborg Slot TIR 16 APR kl. 19:30.

Der er nu tilsagn fra fire fortællere, der alle har oplevelser og erfaringer, der har interesse også uden for familiens snævre kreds. De fire er Jens Uffe Hansen fra Broager, Hans Harboe, Jens Schmidt og Lorenz P. Christensen fra Sønderborg.

Ud over spændende fortællinger vil tilhørerne også blive budt på et lille glas og lidt godt til maven. Det skal være en hygge-lytte-aften i en helt afslappet atmosfære.

Sidst i marts bliver arrangementet annonceret i lokalpressen med oplysninger om tilmelding m.v.

Fortælleaftenen er et nyt initiativ i foreningen og interessen for arrangementet vil afgøre, om det skal blive en ny tradition med flere tilsvarende fortælleaftener.

Skulle du selv have spændende oplevelser at fortælle videre til en bredere kreds - eller kende nogen, der er for beskedne til at melde sig selv - er du meget velkommen til at henvende dig til Ivan Skjoldager på mail-adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

{flike id=237}

Lucas Cranach til Sønderborg

Museet på Sønderborg Slot har netop erhvervet et helt enestående kunstværk - et malet portræt af [[Christian II]] udført af [[Lucas Cranach den Ældre]] (1475 - 1553) - sandsynligvis malet, mens kongen under sin flugt fra Danmark opholdt sig i [[Martin Luther]]s by [[Wittenberg]] og boede netop hos Lucas Cranach.

Det nyerhvervede maleri bliver præsenteret for offentligheden ved et arrangemnt på Sønderborg Slot MAN 10 DEC kl. 14:00 i Østre Forgemak.

cranach chrII

Det har længe været kendt, at Lucas Chranach den Ældre havde malet portrætter af den danske konge. Der hænger et Cranach-portræt af Christian II på Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg og et andet på Museum der bildenden Künste i Leipzig. Men her for et par måneder siden dukkede der så et tredje portræt op hos en kunsthandler i Paris. Det nye portræt har mange ligheder med portrættet i Leipsig.

Formanden for direktionen i Ny Carlsbergfondet, [[Hans Edvard Nørregård-Nielsen]] blev bekendt med det nyopdukkede portræt og mente straks, at det skulle til Danmarrk og gerne til Sønderborg Slot, hvor kongen som bekendt sad i "husarrest" i 17 år fra 1532 til 1549.

Med Hans Edvard Nørregård-Nielsen som drivende kraft lykkedes det med midler fra de tre store fonde, Ny Carlsberfondet, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal at købe maleriet, der kostede ikke mindre end 780.000,- € svarende til ca. 6.000.000,- gode danske kroner. Billedet er dermed nok det mest kostbare kunstværk, der nogensinde er indkøbt til noget sønderjysk museum.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot skal nu have nyindrettet udstillingen om Christian IIs fangenskab på Sønderborg Slot med sikring af det nyanskaffede maleri. Men det bliver så også den eneste udgift museet får for at kunne lade dette helt enestående kunstværk indgå i museets samlinger.

Læs mere om det nyerhvervede maleri i museets pressemeddelelse lige her link

{flike id=231}

 

Christian II på plads

Så er Christian II i Lucas Cranach den Ældres gengivelse ved at være klar til at tage imod de mange gæster på museet på Sønderborg Slot.

Der er fundet den helt rigtige plads til det gamle og meget kostbare maleri, og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af maleriet er også ved at være på plads. Så nu kan publikum bare komme, kan de!

chrIIindrammet

Det meget sjældne billede bliver præsenteret for pressen og et indbudt publikum ved et arrangement ONS 13 MAR kl. 15:00 i Riddersalen på Sønderborg Slot, men fra TOR 14 MAR er der adgang til billedet for alle museets besøgende.

Jens Møller, der er formand for Museum Sønderjylland, vil byde velkommen til præsentationen, hvorefter slotsherren, overinspektør Peter Dragsbo vil fortælle om maleriet og om Christian IIs tilknytning til Sønderborg Slot. Direktøren for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der var initiativtager til og en meget aktiv tovholder i forbindelse med museets køb af maleriet vil fortælle om anskaffelsesprocessen, og endelig bliver den splinternye bog om Cranach-maleriet - ”Lucas Cranachs portræt af Christian 2. på Sønderborg Slot” - præsenteret.

{flike id=236}

 

Årbogen om egnens kirker er på vej til medlemmerne

aarbog12org

Så er årbogen for 2012 om egnens kirkebygninger på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

I går TIR 20 NOV var de flittige bestyrelsesmedlemmer samlede på Sønderborg Slot, hvor de pakkede de tykke bøger i kuverter, satte labels på og sorterede bøgerne ud til de forskellige lokalområder. Og allerede samme dag blev de første bogstakke kørt ud til spejdere og lokalhistoriske foreninger, som nu i de kommende dage vil omdele årbøgerne til medlemmerne.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved vil få bøgerne tilsendt med posten.

Det er nu op til spejdere og de hjælpende lokalhistoriske foreninger at afgøre, hvornår bøgerne skal afleveres hos medlemmerne. Derfor kan der godt gå nogle dage, inden bogen ankommer.

Men der er noget at glæde sig til så længe. Det er blevet en usædvanlig flot bog igen i år med et væld af flotte og informationsmættede farvefotos taget af den lokale fotograf, Kim Holm, der ved flere lejligheder har bistået Museet på Sønderborg Slot med fotoarbejde.

Ud over systematisk beskrivelse i kort og overskuelig form af egnens 30 kirker indeholder bogen specialartikler om egnens kirker i en bygnings- og arkitekturhistorisk sammenhæng, om kalkmalerierne, om kirkernes middelalderlige inventar, om de egnskarakteristiske fritstående klokkehuse, om genforeningsklokkerne, om nutidens kirkeliv, om det særlige tyske kirkeliv, om krigsmindesmærkerne på kirkegårdene, om det alsiske bispedømme og endelig om kirkens forkyndelse. En overskuelig litteraturliste inspirerer til supplerende læsning. Til slut i bogen findes årsberetningerne for Historisk Samfund for Als og Sundeved  og for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen blev præsenteret for offentligheden ved eet arrangement på Sønderborg Slot MAN 19 NOV, hvor der var flere interesserede tilhørere end der var stole i Riddersalen.

Efter velkomsten ved museumsdirektør Orla Madsen, der gjorde meget ud af at understrege værdien af det tætte samarbejde mellem museet og Historisk Samfund for Als og Sundeved, fortalte bogens redaktører og hovedforfattere Inge Adriansen og Lorenz P. Christensen om bogen, og der var supplerende miniforedrag af bogens medforfattere, kongelig bygningsinspektør Niels Vium, museumsinspektør Sissel F. Plathe fra Nationalmuseet, biskop Niels Henrik Arendt og pastor emeritus Günter Weitling. Under serveringen af forfriskende drikke kunne de fremmødte købe bogen til en særpris i dagens anledning.   

Bogen vil ellers i almindelig boghandel komme til at koste 300,- kr. - så det er da en rigtig god forretning at være medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved. og få bogen for kontingentet på 200,- kr. :-)

{flike id=227}