Ny bog om Sønderborg-portrættet

I forbindelse med opsætningen af museet på Sønderborg Slots nyerhvervede Cranach-portræt af Christian II har museets leder, Peter Dragsbo skrevet en lille bog ned baggrundsinformationer om det nye, gamle maleri.

dragsbocranachBogens titel er lige ud af landevejen Lukas Cranachs portræt af Christian II på Sønderborg Slot. Den er udgivet af Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Bogen er et lille skrift på 20 sider med farveillustrationer. Den koster 40,- kr. og kan købes i museumsbutikken på Sønderborg Slot.

Peter Dragsbo samler sin fortælling om de tre nøglepersoner, Christian II, Lukas Cranach den Ældre og Martin Luther og fortæller spændende om relationerne mellem de tre i en periode med store forandringer ikke bare for Danmark, men for hele Europa.

Her er samlet den kendte, dokumenterede viden om maleriet og dets tilblivelse. og der er også blevet plads til et par modige gæt på mulige svar på de spørgsmål, der efter kilderne stadig er ubesvarede. Det er en kort og klar indgang til en spændende periode afsluttet med en grundig litteraturliste til uddybning af den korte bogs oplysninger.

{flike id=241}

 

Dybbøl Mølles stuehus er klar til brug

Efter to års restaureringsarbejder er møllerboligen ved Dybbøl Mølle nu klar til brug for de planlagte funktioner som arbejdslokaler, møderum og bibliotek for Historiecenter Dybbøl Banke.

Det nyistandsatte stuehus præsenteres for offentligheden ved et arrangement TOR 14 MAR kl. 11:00. Henrik Tvarnø og Jens Møller vil fortælle om møllerboligen og om det omfattende restaureringsarbejde. Henrik Tvarnø er diriktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har støttet restaureringen med 5,5 mill. kr. Jens Møller er bl.a. formand for Museum Sønderjylland og for den selvejende institution Dybbøl Mølle.

dybboelstuehus

Stuehuset skal fremover være arbejdsplads for personalet ved Historiecenter Dybbøl Banke og ved Dybbøl Mølle . Historiecenteret er ikke bygget til det personale, der faktisk er kommet til i årenes løb, og der har længe været brug for kontorer og arbejdspladser til de ansatte. Desuden er der indrettet køkken og bad til personalet og der er nu et længe tiltrængt mødelokale i huset. Der er det omfattende bibliotek med 1864-litteratur opstillet. Der bliver offentlig adgang til denne bogsamling. På loftet er der to værelser til beboelse for forskere og studerende med midlertidige arbejdsopgaver i området.

{flike id=239}

Fortælleaften på Sønderborg Slot

Fra de ældste tider har mennesker fundet sammen for at høre de ældre i gruppen fortælle om deres oplevelser og erfaringer. Der er tegn i tiden på, at flere og flere bliver opmærksomme på, at denne mundtlige fortælletradition stadig har værdier også for nutidens mennesker. Skoler og daginstitutioner inviterer bedsteforældre til at fortælle "om gamle dage" og rundt om arrangeres der kurser i storytelling, som det hedder på nydansk.

fortaellen

Så selv om vi ikke længere samles så tit omkring bålet for at lytte til andres erfaringer og oplevelser, og selv om den mundlige fortælling ikke længere er så selvfølgelig eller så helt nødvendig for erfaringsformidlig og læring fra generation til generation, kan der alligevel være gode grunde til at samles for at lytte til andres fortællinger om deres egne oplevelser og erindringer.

Historisk Samfund for Als og Sundeved vil gerne være med til at holde den mundlige fortælletradition i live og indbyder derfor til en fortælleaften på Sønderborg Slot TIR 16 APR kl. 19:30.

Der er nu tilsagn fra fire fortællere, der alle har oplevelser og erfaringer, der har interesse også uden for familiens snævre kreds. De fire er Jens Uffe Hansen fra Broager, Hans Harboe, Jens Schmidt og Lorenz P. Christensen fra Sønderborg.

Ud over spændende fortællinger vil tilhørerne også blive budt på et lille glas og lidt godt til maven. Det skal være en hygge-lytte-aften i en helt afslappet atmosfære.

Sidst i marts bliver arrangementet annonceret i lokalpressen med oplysninger om tilmelding m.v.

Fortælleaftenen er et nyt initiativ i foreningen og interessen for arrangementet vil afgøre, om det skal blive en ny tradition med flere tilsvarende fortælleaftener.

Skulle du selv have spændende oplevelser at fortælle videre til en bredere kreds - eller kende nogen, der er for beskedne til at melde sig selv - er du meget velkommen til at henvende dig til Ivan Skjoldager på mail-adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

{flike id=237}

Tilmelding til Celle-turen

Fra den 7. marts kl. 13:00 kan medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved tilmelde sig årets første bustur, der går til til Celle, Lüneburg og Lübeck.

Tilmeldingen kan ske hos Henning Jepsen på telefon 7442 1157 eller på mobilen 2014 1157.

celle Turen er en 3-dages bustur til Celle med start TIR 28 MAJ . På turen ned bliver der gjort holdt i Lüneburg med besøg på Saltmuseet og i Uelzen med den særprægede jernbanestation udsmykket af Hundertwasser.

I Celle er der to overnatninger med halvpension på TRYP Celle Hotel.

I Celle bliver der en omvisning i bymidten med besøg i kirken, hvor den forskudte dronning Caroline Mathilde er begravet, og en rundvisning på det hertugelige slot. Men der er også afsat tid til at se på byen på egen hånd. På vejen hjem bliver der ophold i Lauenborg og i Lübeck, hvor der også bliver rundvisning og tid til at se på byen på egen hånd.

Prisen for turen med halvpension er 2.150,- kr. pr. person med et tillæg på 300,- kr. for et enkeltværelse.

Se mere om TRYP Celle Hotel lige her link

{flike id=238}

 

 

 

Christian II på plads

Så er Christian II i Lucas Cranach den Ældres gengivelse ved at være klar til at tage imod de mange gæster på museet på Sønderborg Slot.

Der er fundet den helt rigtige plads til det gamle og meget kostbare maleri, og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af maleriet er også ved at være på plads. Så nu kan publikum bare komme, kan de!

chrIIindrammet

Det meget sjældne billede bliver præsenteret for pressen og et indbudt publikum ved et arrangement ONS 13 MAR kl. 15:00 i Riddersalen på Sønderborg Slot, men fra TOR 14 MAR er der adgang til billedet for alle museets besøgende.

Jens Møller, der er formand for Museum Sønderjylland, vil byde velkommen til præsentationen, hvorefter slotsherren, overinspektør Peter Dragsbo vil fortælle om maleriet og om Christian IIs tilknytning til Sønderborg Slot. Direktøren for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der var initiativtager til og en meget aktiv tovholder i forbindelse med museets køb af maleriet vil fortælle om anskaffelsesprocessen, og endelig bliver den splinternye bog om Cranach-maleriet - ”Lucas Cranachs portræt af Christian 2. på Sønderborg Slot” - præsenteret.

{flike id=236}