Lucas Cranach til Sønderborg

Museet på Sønderborg Slot har netop erhvervet et helt enestående kunstværk - et malet portræt af [[Christian II]] udført af [[Lucas Cranach den Ældre]] (1475 - 1553) - sandsynligvis malet, mens kongen under sin flugt fra Danmark opholdt sig i [[Martin Luther]]s by [[Wittenberg]] og boede netop hos Lucas Cranach.

Det nyerhvervede maleri bliver præsenteret for offentligheden ved et arrangemnt på Sønderborg Slot MAN 10 DEC kl. 14:00 i Østre Forgemak.

cranach chrII

Det har længe været kendt, at Lucas Chranach den Ældre havde malet portrætter af den danske konge. Der hænger et Cranach-portræt af Christian II på Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg og et andet på Museum der bildenden Künste i Leipzig. Men her for et par måneder siden dukkede der så et tredje portræt op hos en kunsthandler i Paris. Det nye portræt har mange ligheder med portrættet i Leipsig.

Formanden for direktionen i Ny Carlsbergfondet, [[Hans Edvard Nørregård-Nielsen]] blev bekendt med det nyopdukkede portræt og mente straks, at det skulle til Danmarrk og gerne til Sønderborg Slot, hvor kongen som bekendt sad i "husarrest" i 17 år fra 1532 til 1549.

Med Hans Edvard Nørregård-Nielsen som drivende kraft lykkedes det med midler fra de tre store fonde, Ny Carlsberfondet, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal at købe maleriet, der kostede ikke mindre end 780.000,- € svarende til ca. 6.000.000,- gode danske kroner. Billedet er dermed nok det mest kostbare kunstværk, der nogensinde er indkøbt til noget sønderjysk museum.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot skal nu have nyindrettet udstillingen om Christian IIs fangenskab på Sønderborg Slot med sikring af det nyanskaffede maleri. Men det bliver så også den eneste udgift museet får for at kunne lade dette helt enestående kunstværk indgå i museets samlinger.

Læs mere om det nyerhvervede maleri i museets pressemeddelelse lige her link

{flike id=231}

 

Årbogen om egnens kirker er på vej til medlemmerne

aarbog12org

Så er årbogen for 2012 om egnens kirkebygninger på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

I går TIR 20 NOV var de flittige bestyrelsesmedlemmer samlede på Sønderborg Slot, hvor de pakkede de tykke bøger i kuverter, satte labels på og sorterede bøgerne ud til de forskellige lokalområder. Og allerede samme dag blev de første bogstakke kørt ud til spejdere og lokalhistoriske foreninger, som nu i de kommende dage vil omdele årbøgerne til medlemmerne.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved vil få bøgerne tilsendt med posten.

Det er nu op til spejdere og de hjælpende lokalhistoriske foreninger at afgøre, hvornår bøgerne skal afleveres hos medlemmerne. Derfor kan der godt gå nogle dage, inden bogen ankommer.

Men der er noget at glæde sig til så længe. Det er blevet en usædvanlig flot bog igen i år med et væld af flotte og informationsmættede farvefotos taget af den lokale fotograf, Kim Holm, der ved flere lejligheder har bistået Museet på Sønderborg Slot med fotoarbejde.

Ud over systematisk beskrivelse i kort og overskuelig form af egnens 30 kirker indeholder bogen specialartikler om egnens kirker i en bygnings- og arkitekturhistorisk sammenhæng, om kalkmalerierne, om kirkernes middelalderlige inventar, om de egnskarakteristiske fritstående klokkehuse, om genforeningsklokkerne, om nutidens kirkeliv, om det særlige tyske kirkeliv, om krigsmindesmærkerne på kirkegårdene, om det alsiske bispedømme og endelig om kirkens forkyndelse. En overskuelig litteraturliste inspirerer til supplerende læsning. Til slut i bogen findes årsberetningerne for Historisk Samfund for Als og Sundeved  og for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen blev præsenteret for offentligheden ved eet arrangement på Sønderborg Slot MAN 19 NOV, hvor der var flere interesserede tilhørere end der var stole i Riddersalen.

Efter velkomsten ved museumsdirektør Orla Madsen, der gjorde meget ud af at understrege værdien af det tætte samarbejde mellem museet og Historisk Samfund for Als og Sundeved, fortalte bogens redaktører og hovedforfattere Inge Adriansen og Lorenz P. Christensen om bogen, og der var supplerende miniforedrag af bogens medforfattere, kongelig bygningsinspektør Niels Vium, museumsinspektør Sissel F. Plathe fra Nationalmuseet, biskop Niels Henrik Arendt og pastor emeritus Günter Weitling. Under serveringen af forfriskende drikke kunne de fremmødte købe bogen til en særpris i dagens anledning.   

Bogen vil ellers i almindelig boghandel komme til at koste 300,- kr. - så det er da en rigtig god forretning at være medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved. og få bogen for kontingentet på 200,- kr. :-)

{flike id=227}

Præsentation af årbogen for 2012

forside2012

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2012 - Kirkerne på Als og Sundeved - er nu færdig hos trykkeriet og vil blive præsenteret for offentligheden ved et festligt arrangement i Riddersalen på Sønderborg Slot

MAN 19 NOV kl. 14:00

Pressen er specielt indbudt til arrangementet, men alle andre er også velkomne.

Ved præsentationen vil bogens redaktører og hovedforfattere museumsinspektør Inge Adriansen og formanden for Historisk Samfund for Als og Sundeved Lorenz P. Christensen fortælle om bogens indhold og tilblivelse, men også forfatterne til de supplerende kapitler i bogen, kongelig bygningsinspektør, arkitekt Niels Vium, museumsinspektør Sissel F. Plathe fra Nationalmuseet, biskop Niels Henrik Arendt og pastor emer. Günter Weitling vil fortælle om de emner, de har bidraget med til bogen.

Bogen beskriver kort og overskueligt og med mange flotte, nye farvefotografier de 30 kirker under Sønderborg Provsti. Bogen er på 320 sider, og den har 400 farveillustrationer.

I boghandelen vil den komme til at koste 300,- kr. men alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved vil få den tilsendt uden beregning. 

... og der er stadig muligt at blive medlem lige her link

{flike id=225}

Første skridt mod Årets Historiske Bog 2012

aaretshistoriskebogSå har Dansk Historisk Fællesråd  taget de første skridt i retning af kåringen af Årets Historiske Bog 2012. I tiden fra til MAN 3 DEC kan   alle interesserede læsere af historisk litteratur stille forslag om, hvilken bog, der skal kåres i februar 2013. Vinderen modtager ud over ære og omtale en præmiesum på 35.000,- kr.

Når læsernes forslag er indgået MAN 3 DEC vurderer dommerkomiteens otte medlemmer de indkomne forslag og udvælger fem titler til den videre vurderings- og afstemningsrunde.

For at blive valgt skal bogen være udkommet i 2012, og den skal være skrevet af en dansk forfatter eller om et dansk emne på dansk. Det er også krav til bogen, at historien er formidlet på en spændende og gerne nyskabende måde, og at der ligger faglig seriøsitet bag bogen.

Der er mere at læse om Årets Historiske Bog 2012  Dansk Historisk Fællesråds websted historie-online.dk lige her link

Og du kan tilmelde din egen kandidat til prisen som Årets Historiske Bog 2012  lige her link

{flike id=226}

Fünf Fürstenschlösser an der Flensburger Förde

funffursten

Historisk Samfund for Als og Sundeved s årbog for 2011 - Fem Fyrsteslotte - er netop blevet udsendt i en tysk udgave med titlen "Fünf Fürstenschlösser an der Flensburger Förde",

For et års tid siden holdt Inge Adriansen et foredrag om de fem fyrsteslotte på Glücksborg Slot, og måske er det i forlængelse heraf, at interessen for en tysk udgave af bogen opstod.

Det tyske forlag Boyens Buchverlag i Heide, der har specialiseret sig i udgivelser om og fra Slesvig og Holsten, var interesseret i at udgive bogen, og med støtte fra EU-projektet "KulturDialog" kunne der skaffes midler til en oversættelse.

Oversættelsen er foretaget af den tyske historiker Frank Lubowitz fra Flensborg. Han er til dagligt leder af det tyske mindretals arkiv i Aabenraa - arkivet ved Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe.

Bogen har enkelte tilføjelser og rettelser i forhold til den danske udgave. Den har nu 136 sider og ikke mindre end 141 illustrationer. Prisen i Tyskland er 16,95 EUR.

Bogen vil også komme til salg i museumsbutikken på Sønderborg Slot og vil sikkert kunne skaffes af de lokale boghandlere også.

Men allerede nu er den til salg online hos amazon.de også til 16,95 EUR lige her link - eller hos adlibris.com til 148,- kr. lige her link

Læs evt. mere om den nye bog hos forlaget lige her link

 Men der er jo også andre gode julegaveidéer i oversigten over alle årbøgerne fra Historisk Samfund for Als og Sundeved, der ligger lige her link

 ... eller blandt de udvalgte bøger til særpris for foreningens medlemmer lige her link

 {flike id=224}