Bogmesse i Riddersalen

Historisk Samfund for Als og Sundeved har gennem flere år haft en stand på den store bogmesse i Forum i København i samarbejde med Museum Sønderjylland, med Historisk Samfund for Sønderjylland og med Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Ligesom bogmessen nu er vokset fra Forum og i år holdes i Bella Center i stedet, er den lille stand for de fire sønderjyske foreninger og institutioner også blevet for lille til formidling af det store udbud af bogudgivelser fra de fire foreninger og institutioner.

Så nu skal der prøves noget nyt!

Det nye er så en bogcafé i Riddersalen på Sønderborg Slot LØR 10 NOV fra 13:00 til 16:00.

bogcafe12

Mange af forfatterne til de senere års udgivelser fra Historisk Samfund for Als og Sundeved, Museum SønderjyllandHistorisk Samfund for Sønderjylland og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg vil være til stede på denne første lokale bogmesse, og de vil på skift holde korte indlæg om deres bøger. 

De præsenterede bøger kan købes under bogmessen til helt særligt gode tilbudspriser. Der er mulighed for at købe øl og vand på bogmessen, men ellers koster det ikke noget at besøge messen og møde de mange spændende bogudgivelser og deres forfattere. Og det er såmænd ikke for tidligt at begynde at tænke på julegaverne!

Oversigten over årbøgerne fra Historisk Samfund for Als og Sundeved ligger lige her link

 ... og det er jo stadig muligt at bestille årbøger til særpris for foreningens medlemmer lige her link

{flike id=223}

Museumsaktiviteter i efterårsferien

De forskellige afdelinger af Museum Sønderjylland arrangerer igen i år særlige aktiviteter for børn i skolernes efterårsferie i uge 42. Både Historiecenter Dybbøl BankeDybbøl Mølle og Sønderborg Slot har specialarrangementer i ferien.

efteraarsferie12

Historiecenter Dybbøl Banke er overskriften "Prøv 1864 på din egen krop" med mulighed for at prøve soldaternes uniformer, støbe geværkugler, skrive foldebreve og forsegle dem med lak, bage pangekager over åben ild og meget, meget mere. Aktiviteterne starter LØR 13 OKT og slutter SØN 21 OKT - alle dage fra 10:00 til 17:00. Læs mere lige her link

Dybbøl Mølle maler i efterårsferien med de store, buldrende kværnem hvis ellers vinden bliver til det. Overskriften er "Mal dit eget mel", men der bliver også mulighed for at lære om de forskellige gamle kornsorter, der dyrkes omkring møllen. Også her er der gang i aktiviteterne fra LØR 13 OKT til SØN 21 OKT, men her er åbningstiden alle dage fra 11:00 til 16:00. Læs mere lige her link

Sønderborg Slot er der i år "Snitteskole", hvor det blive muligt at lære at lave gammeldags legetøj af pinge og træstykker. Her foregår aktiviteterne fra MAN 15 OKT til E 19 OKT i tidsrummet 11:00 til 16:00. Læs mere lige her link

Læs mere om alle aktiviteterne i hele Sønderjylland lige her link

Museum Sønderjylland har lavet et lille hæfte med præsentation af alle efterårsferieaktiviteterne. Hæftet kan hentes eller læses lige her link

{flike id=221}

Vejen hjem - om danske under fremmedherredømmet fra 1864 til 1920

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot indbyder til et spændende foredrag om dansksindede sønderjyder fra perioden 1864 til 1920

MAN 1 OKT kl. 19:30 på Sønderborg Slot.

Foredragsholderen er tidligere professor, dr. phil. Knud J.V.Jespersen, der siden 1995 har virket som kongelige ordenshistograf ved Ordenskapitlet.

Efter genforeningen i 1920 besluttede Christian X at uddele en særlig orden til de mennesker, der på den ene eller den anden måde havde medvirket til at fastholde danskheden i de områder, der efter 1864 måtte afstås til Preussen. Men ordenen blev uddelt efter ansøgning, og de mange ansøgninger findes nu i Ordenskapitlets arkiv.

vejen hjem

Dette kildemateriale af ansøgninger har Knud J.V.Jespersen anvendt i sin seneste bog, "Vejen frem - Sønderjyske skæbner 1864-1920", som også er emnet for foredraget på Sønderborg Slot.

Blandt ansøgerne er mange krigsveteraner fra 1864, der i deres egenhåndige ansøgninger beskriver deres krigsdeltagelse og -oplevelser, men også præster, redaktører og journalister fra den dansksindede presse, høj- og friskolefolk og mange ganske almindelige mennesker er mellem ansøgerne.

Derved kan det omfattende kildemateriale fortælle tætte og autentiske historier ikke bare om dagliglivet under fremmedherredømmet, men også detaljer om de brud på dagliglivet, som f.eks. krigsdeltagelse som tysk soldat under den fransk-tyske krig i 1870-71 og under den store krig i 1914 til 18 evt. efterfulgt af krigsfangenskab langt fra hjemmet kunne medføre.

Det er et helt enestående kildemateriale til forståelse af livet under fremmedgerredømmet og dermed for de forhold, der førte til Genforeningen i 1920, der ligger til grund or bogen og for foredraget.

Bogen er endnu ikke udkommet, men skulle være tilgængelig hos landets boghandlere fra ONS 26 SEP. Den vil i almindelig boghandel komme til at koste 299,- kr. Den har 280 sider i stift omslag, og udgives på Gads Forlag.

Lær evt. mere om bogen lige her link

{flike id=218}

Store billeddag på Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har i samarbejde med kommunens lokalhistoriske arkiver arrangeret en dag med gamle billeder SØN 14 OKT i Riddersalen på Sønderborg Slot fra 10:00 til 16:00.

Ved arrangementet bliver der fremlagt i tusindvis af gamle billeder fra hele kommunen - både portrætter og fotos fra gader og veje og af områdets huse og bygninger. Så der vil blive rigtigt meget at gå på opdagelse i, og der vil helt sikkert være mange billeder, de besøgende aldrig har set tidligere.

billeddag


Formålet med arrangementet er ikke bare at vise de gamle billeder, men også at få nye oplysninger om billederne fra de besøgende gæster.Desuden er der mulighed for selv at tage sine gamle billeder med ind på slottet for evt. at få yderligere oplysninger om dem. Desuden er museet og arkiverne interesseret i at låne de billeder, der ikke allerede er i museets og arkivernes samlinger til affotografering eller scanning.

Der vil også i dagens løb blive afholdt konkurrencer, hvor de besøgende kan gætte motiver på de gamle billeder og vinde præmier ved rigtige svar.

{flike id=220}

Smag på Sønderjylland

Så har Inge Adriansen gjort det igen! Skrevet en ny stor bog til gavn og glæde for os alle sammen. Den hedder denne gang "Smag på Sønderjylland - Madkultur uden grænser".smagpaasdrjylland

Bogen er ikke bare en traditionel kogebog med en række opskrifter på særlige egnsretter. Den er en kulturhistorisk kogebog, der både fortæller om kosttraditioner og om nutidens gastronomi i grænselandet.

Bogen indeholder en række fortælllinger om landsdelens særlige historie sammenkædet med 60 opskrifter på sønderjyske og slesvigske retter, bagværk og drikke.

Inge Adriansen viser med bogen, hvordan dagligdagens madvaner fra gammel tid har hentet inspiration og fornyelse i et grænseoverskridende kulturmøde mellem danske, tyske og frisiske kosttraditioner.

Bogens fortællinger giver forståelse for, hvordan de retter, der af mange opfattes som specielt sønderjyske, er opstået ud fra historiske og kulturelle forhold.

Bogen er et resultat af Inge Adriansens mangeårige beskæftigelse med sønderjyske madvaner og bagetraditioner.

Alle bogens opskrifter er overleverede og fundet i arkiverne, men for at sikre, at retterne også kan udføres med nutidens råvarer, er alle retterne afprøvet i samarbejde med elever fra kokkeuddannelsen ved EUC Syd.

Bogen blev præsenteret ved en sammenkomst i Riddersalen på Sønderborg Slot FRE 14 SEP 12, hvor Brødremenigheden i Christiansfeld stod for smagsprøver til de fremmødte, og hvor forfatteren holdt et lille foredrag om madkultur i det dansk-tyske grænseland.

Bogen er med stift bind og har 250 sider med mange flotte illustrationer. Den er udgivet på forlaget Gyldendal og koster 299,95 kr, i almindelig boghandel.

Læs mere om bogen på forlagets websted lige her link

{flike id=217}