Årbogen for 2014 er på vej til medlemmerne

Årbogen for 2014 er nu på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. aarbog2014

Midt i uge 49 var foreningens bestyrelse samlet på Sønderborg Slot for at pakke  bøgerne i kuverter og sortere dem ud til de forskellige lokalområder. Herefter bliver bogstakkene kørt ud til de spejdergrupper og lokalhistoriske foreninger, som hurtigst muligt vil fordele årbøgerne til foreningens medlemmer.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved vil få bøgerne tilsendt med posten.

Årbogen blev præsenteret for offentligheden ved et arrangement på Sønderborg Slot TOR 4 DEC, hvor redaktøren, René Rasmussen og oversætteren, Jørgen Lorenzen fortalte om bogens noget specielle tilblivelseshistorie.

Bogens titel er "Füsilierregiment "Königin" Nr. 86" og er en nyoversættelse af "Das Füsilier-Regiment "Kônigin" Nr. 86 im Weltkriege", der udkom i Oldenburg i 1925.

Forfatteren er Dr. Wilhelm Jürgensen fra Neumünster. Ham har det ikke været muligt at finde mange oplysninger om, men der vides, at han deltog som løjtnant i Regiment 86 i Første Verdenskrig, og at han efter krigen som gymnasielærer i Neumünster skrev denne regimentshistorie som en meget grundig, faktuel gennemgang af regimentets deltagelse i den grusomme krig suppleret med egne erindringer og kommentarer. Det er blevet meget spændende og gribende læsning, fordi forfatterens grundighed og omhu i næsten dag-for-dag skildringer også giver et billede af et hæderligt og rettænkende menneske med veludviklede evner for sprog og formulering. Den originale bogs tone af alvor og omhu er fremragende fordansket af Jørgen Lorenzen til et moderne dansk med præg af det gammeltyske oplæg.

Denne nye udgave forsynet med en lang række samtidige fotos og kort fra Museum Sønderjyllands samlinger. Der er næppe et opslag i bogen uden et spændende billede til supplering af teksen.

Når netop denne gamle bog er fundet frem til nyoversættelse til brug som årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved skyldes det regimentets lokale tilknytning.

Regiment 86 var et af de slesvig-holstenske regimenter, hvis soldater overvejende kom fra de gamle hertugdømmer. Regimentet var delt i tre bataljoner, hvoraf det tredje havde kaserne på Sønderborg Slot. Netop denne bataljon havde mange unge mænd fra Als og Sundeved som soldater. Så mange af foreningens medlemmer vil i den nye årbog sikkert kunne læse om steder og begivenheder, der allerede er kendte fra gamle breve og familieberetninger.

Og den "Königin", der pricipielt er regimentets øverstkommanderende, er den preussiske dronning og tyske kejserinde Auguste Viktoria, hvis bedsteforældre var det sidste hertugpar på Augustenborg Slot.

Årbogen, der er en tætskrevet sag på 300 sider, slutter som altid med årsberetninger fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen koster 250,- kr. i boghandelen, men medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer til f.eks. julegaver i museumsbutikken på Sønderborg Slot til en fordelagtig pris.

{flike id=311}

 

Tilmelding til udflugten til Fårhus og Flensborg

Så er det muligt at tilmelde sig til sommerudflugten til Fårhuslejren og Flensborg LØR 20 SEP.

Tilmeldingen sker ved henvendelse til Henning Ladefoged på telefon 20 49 92 07 eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Sidste frist for tilmelding er TIR 9 SEP.

Som led i retsopgøret blev Frøslevlejren 1945-49 internerings- og straffelejr for o. 5.000 landssvigere og ændrede navn til Fårhuslejren. Vi besøger og guides rundt i barakken med den helt nye (2012) museumsformidling af Fårhusperioden.

faarhuslejren

Efter middagsspisning i Knudsgildets festsal i Flensborg bliver der måske mulighed for en lille slendretur i byen.

Om eftermiddagen er der rundvisning på Søfartsmuseet på Skibbroen. Museet er blevet renoveret og samlingerne er nyopsatte i 2012. Museet fortæller om Flensborg gennem århundrederne som en af rigets største handels- og søfartsbyer.

Borgerforeningen i Flensborg lægger lokaler til eftermiddagskaffen med torte.

Turen starter kl. 09:00 fra P-pladsen ved Sønderborg Slot og slutter igen ca. 17:15 samme sted.

Prisen for turen med alt inklusive er 350,- kr. pr. person. Betalingen finder sted i bussen.

Læs mere om Frøslevlejrens Museumlige her link

Læs om Flensburger Schifffahrtsmuseumlige her link

Læs om Sankt Knuds Gildet i Flensborg lige her link

Læs om Borgerforeningen i Flensborg lige her link

{flike id=306}

 

Omvisninger på Sønderborg Slot i sommerferien

SonderborgLogoCII

I seks uger af skolernes sommerferie tilbyder Sønderborg Slot som noget nyt omvisninger hver tirsdag og hver torsdag - første gang TIR 1 JUL og sidste gang TOR 7 AUG. Der tilbydes to forskellige omvisninger på de samme dage:

Kl. 11: Sønderborg slot og dets historie: Omvisningen går gennem de bedst bevarede af slottets historiske rum: bl.a. drabantsalen, køkkenet, slotskirken og riddersalen, og der bliver fortalt om middelalderborgen, om det store hofliv på slottet i 1500-tallet, og om Christian 2.s fangenskab.

Kl. 13.30: Krigen 1864: Omvisningen omfatter den permanente udstilling om krigen med samtidige våben og den store model af Dybbøl Banke og Sønderborg, som de så ud i 1864. Omvisningen omfatter også den aktuelle særudstilling ”Mennesker i krig”, hvor der fortælles om nogle af de enkeltpersoner, udstillingen fokuserer på, og de historiemalerier, der indgår.

Der betales almindelige entré til museet, men selve omvisningerne er gratis.

På onsdage i de samme seks uger tilbydes de samme to omvisninger på tysk.

 

Ringridning på Sønderborg Slot ringrendebane

Igen i år afholdes der sommeren igennem ringridning på den historiske ringrendebane ved Sønderborg Slot hver tirsdag kl. 17:00.

ringridning01

Program :

TIR   8 JUL  kl. 17:00
TIR 15 JUL  kl. 17:00
TIR 22 JUL  kl. 17:00
TIR 29 JUL  kl. 17:00
TIR  5 AUG  kl. 17:00

{flike id=305} 

Slut for tilmelding til Föhr-turen

Så er det slut - næsten - for tilmelding til den tidligere annoncerede heldagstur til Föhr LØR 14 JUN.

Alle 52 pladser i bussen er nu optaget, men fra tidligere ture ved vi, at der kan ske frameldinger inden turen. Derfor har vi lavet en venteliste, hvor der er masser af plads!

 

Indhold:

Sommerudflugten starter fra P-pladsen ved Sønderborg Slot allerede kl. 07:30 og går direkte til Dagebüll, hvorfra færgen til Wyk på Föhr afgår 09:40. Sejladsen gennem vadehavet med halliger og øer tager ca. 45 minutter. Ankommet til færgehavnen i Wyk går vi i samlet flok de ca. 800 meter op til Vyk Danske Skole, hvor skoleleder Anders Marcussen vil fortælle om at drive dansk skole i frisiske omgivelser.

Herefter er det ved at være tid til frokost og de medbragte madpakker. Hvis vejret er dårligt, deler vi os i to hold, så det ene hold spiser madpakkerne på skolen, mens det andet hold besøger det fine, lille lokalhistoriske museum - Dr. Carl Haeberlin Friesen-Museum - der ligger lige i nærheden af skolen. Hvis vejret er så godt, at vi kan sidde ude, spiser vi sammen og går derefter sammen hen på museet.

museum

Efter besøget på Dr. Carl Haeberlin Friesen-Museum bliver vi hentet af en lokal bus, som fører os øen rundt på en grundig "Inselrundfahrt". Vi kommer igennem de fleste af de små landsbyer med et helt overvældende antal rødstenshuse med stråtag. Undervejs gør vi stop ved diget og ved den imponerende St. Johannis Kirke - også kaldet Der Friesendom.

friesendom

Tilbage i Wyk bliver det tid til en slendretur i de gamle gader inden færgeafgang 16:30. Der er ikke inkluderet kaffe i billetprisen, men vi kan henvise til en hyggelig café med billig kaffe med kage, og hvor der kan betales med danske penge. Eventuelle andre indkøb på Föhr må forventes at skulle betales med Euro.

straatag

På færgen tilbage bliver der serveret en portion suppe, så vi ikke kommer alt for udhungrede tilbage. For vi er først tilbage ved Sønderborg Slot ca. 19;30.

Pris:

Prisen for årets sommerudflugt er 500,- kr. pr. person. Betalingen opkræves i bussen.  Prisen inkluderer færge, bus, entreer, guide og suppe på færgen hjem, men ikke frokost! Så husk endelig madpakken! Og passet!

Tilmelding:

Tilmeldingen kan ske på telefon 74 41 55 80 eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. allersenest ONS 28 MAJ.

Informationer:

Der er mange oplysninger at finde på Internettet om de steder, vi skal besøge på turen. Et par oplagte steder at forberede turen kunne være det flotte websted med alt om Föhr for turisterne, Föhr - Friesische KaribikFriesen Museum, eller Der Friesendom - die Kirche St. Johannis.