Generalforsamlingen 2014

Generalforsa14Årets generalforsamling er nu vel overstået. De ca. 150 fremmødte medlemmer godkendte sædvanen tro formandens beretning og regnskabet for 2013, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, fik taget afsked med Lorenz Christensen, foreningens formand gennem 22 år - og fik både oplysning og oplevelse med Carsten Porskrog Rasmussens redegørelse for arbejdet på Museet på Sønderborg Slot og med det fine, musikalske indslag med Halvor og Maja Bogh fra Tønder.

Det officielle, kortfattede referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

En noget fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link

... eller hos JydskeVestkysten lige her link

[ På billedet lytter den nye overinspektør til den gamle formand :-) ]

 

Referater fra generalforsamlingen 2013

generalforsamling13Så er årets generalforsamling vel overstået. De ca. 140 fremmødte medlemmer godkendte formandens beretning og regnskabet for 2012, fik valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - og fik både oplysning og oplevelse med Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet på Museet på Sønderborg Slot og med det festlige, musikalske indslag med Christian Søgaard Trio.

Det officielle referat af generalforsamlingen kan hentes eller læses lige her link

En fyldigere gennemgang af aftenens forløb kan læses lige her link eller hos JydskeVestkysten lige her link

 

Generalforsamling 21 MAR 13

I år finder generalforsamlingen sted

TOR 21 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade


Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Ole Andersen, Ivan Skjoldager og Frede Tychsen. De er alle tre villige til at tage imod et eventuelt forslag om genvalg. Og bestyrelsen vil foreslå genvalg af de tre.

Suppleanterne Tom Specht og Kristian Knutzen er også villige til at tage imod et forslag om genvalg. Og bestyrelsen vil foreslå genvalg af begge.

Derimod har suppleanten Lise Bruun Rasmussen på grund af øget arbejdspres ønsket at afgå fra posten som suppleant. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Henning Ladefoged Sørensen fra Sønderborg valgt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Peter Dragsbo fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Efter det traditionelle kaffebord er der selvfølgelig igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Fra gammel tid er har der efter generalforsamling været et foredrag, og gennem de senere år er det blevet almindelig at supplere foredraget med et musikalsk indslag. Det har betydet, at det kan blive en lang aften at gå til generalforsamling i Historisk Samfund for Als og Sundeved! Så i år har bestyrelsen besluttet helt at udelade foredraget og til gengæld give mere tid til det musikalske indslag.

Efter kaffen underholder Christian Søgaard Trio, hvor Christian Søgaard synger og spiller harmonika, Morten Nordal spiller guitar og Jens Holgersen kontrabas.

Christian Søgaard er konservatorieuddannet musiker. Han bor og arbejder nu på Fyn, hvor har bl.a. virker som organist ved flere kirker, men han er gammel sønderborgdreng, søn af Idrætshøjskolens første forstanderpar.

ChrSoegaardTrio2010

Om trioen kan der læses:

"Det er ualmindelig svært at sidde stille på stolen og holde fødderne i ro, når Christian Søgaard Trio tager fat. Med en livfuld og energisk blanding af nye viser og velkendt verdensmusik, strømmer de tre spillemænd deres publikum i møde, og aldrig så snart er koncerten i gang, før man er hvirvlet ind i en overvældende verden af skøre tekster og underfuld musikalitet."

Trioen har bl.a. udgivet CDerne "Navnlig til dig" i 2007 og "Skør, Skæv og Svimmel" i 2012.

Der kan høres eksempler på trioens musik lige her og mere læsestof om trioens virksomhed lige her - og endelig kan de ses og høres på en række videoer på YouTube  som f.eks.

http://www.youtube.com/watch?v=bc9agi7L39Q

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt med posten sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2013 midt i februar. Desuden annonceres generalforsamlingen i Sønderborg Ugeavis.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved TOR 21 MAR.

{flike id=232}

Generalforsamling med verdensmusik

Trods sne på vejene og udsigt til mere sne blev generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved igen i år lidt af et tilløbsstykke. I Menighedshuset i Østergade var der dækket til 150, og der var kun ganske få ledige pladser.

Efter formandens velkomst blev Finn Larsen fra Sønderborg valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden, Lorenz P. Christensen indledte sin beretning med en udførlig gennemgang af årets fire ture og udflugter – heldagsturen til Zeppelinermuseet i maj, heldagsturen til Slesvig i juni, turen over seks dage i Luthers fodspor i august og turen over to dage til Ditmarsken i september.

Efter et lille mellemspil med nogle tankevækkende overvejelser over individuel og kollektiv erindring og over betydningen af at fastholde den kollektive erindring ved historiefortælling i tilknytning til begivenheder og erindringssteder og over den enkeltes muligheder for at bidrage til den kollektive erindring med egne fortællinger til styrkelse af fællesskabet omtalte formanden de tilskud til andres formidlingsvirksomhed – et tilskud til Alsingergildet til en bogudgivelse og et tilskud til køb af en interaktiv projektor til Sønderborg Slot – som Historisk Samfund for Als og Sundeved har ydet i 2012.

Formanden kommenterede ligeledes årets fornemme årbog om egnens kirker og annoncerede de to foredrag og den udflugt, der i september 2013 skal følge op på årbogsudgivelsen.

Efter en tak til bestyrelsen, til museets personale, til foreningens medlemmer og til forretningsføreren for samarbejdet i årets løb sluttede formanden sin beretning med en speciel tak til Lise Bruun Rasmussen for den nu afsluttede tid som suppleant til bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen aflagde i år regnskabet uden oplæsning af de enkelte poster, men med uddybende kommentarer til det omdelte regnskab. Året sluttede med et overskud på godt 10.000,- kr.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2013.

Næste punkt på den vedtægtsbestemte dagsorden var behandling af indkomne forslag, men i år var der ikke indkommet forslag til behandling.

Valgene var også i år hurtigt overstået. Suppleanten Lise Bruun Rasmussen havde pga. stigende arbejdspres valgt ikke at genopstille, men ellers var alle på valg villige til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Ole Andersen, Ivan Skjoldager og Frede Tychsen blev genvalgt til bestyrelsen, Kristian Knutzen og Tom Specht blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Som ny suppleant efter Lise Bruun Rasmussen blev Henning Ladefoged Sørensen fra Sønderborg valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt var der flere indlæg fra salen. Mathiesen fra Broballe fik præciseret de korrekte datoer for årets ture og udflugter, Gerda Sarauw Hansen fra Sønderborg gjorde opmærksom på Sønderjyllands Symfoniorkesters 50 års jubilæum i 2013 og Aage Nielsen fra Høruphav foreslog, at medlemmerne får mulighed for selv at hente årbogen på museet for at spare den dyre porto og kuvertering. Endelig gav foreningens forretningsfører, Hanne Thrane en forhåndsorientering om forestående ændringer i medlemsfordelene for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Med formandens tak til aftenens dirigent var den egentlige generalforsamling afviklet på lige godt en time.

Så var det tid for det store kaffebord med både boller med smør, solid flødeskumslagkage og flere slags småkager. Men der var ikke tid til at afslutte kaffebordet med det traditionelle boglotteri. For nu skulle musikken spille!

Igen i år havde bestyrelsen valgt at erstatte det ellers traditionelle faglige foredrag med et musikalsk indslag. Christian Søgaard Trio med den tidligere sønderborger Christian Søgaard på harmonika, med Morten Nordal på guitar og med Jens Holgersen på bas har hjemme på Fyn, og de skulle gerne nå den sidste færge tilbage. Så det var med at komme i gang.

Og det kan nok være, at der kom gang i sagerne. Allerede få takter inde i det første nummer havde trioen publikum i deres hule hænder. Det blev tre kvarter med charmerende og tankevækkende sange om både tidløse og aktuelle emner og med både egne melodier og tilpasninger af evergreens og kendte jazzmelodier med klange fra mange egne af verden. Det var vildt festligt med en formidabel kontakt til publikum, der belønnede med stor indlevelse og kraftige bifald. Det var musikalitet på højt niveau.

Efter en lille pause til at komme ned på Jorden igen - og for at give musikerne tid til at pakke alt udstyret sammen - blev det så tid til at afvikle det populære boglotteri. Igen i år var der rigtig mange bogpræmier – og et par puslespil – og mange meget fine bøger.

Aftenens sidste programpunkt blev så overinspektør Peter Dragsbos redegørelse for arbejdet i 2012 på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Det blev klart for forsamlingen, at museets også i 2012 har været en travl arbejdsplads med en mangeartet og omfattende virksomhed med både forskning og formidling, registrering og bevaring. Der skrives bøger og artikler, laves genopsætning af de permanente udstillinger – og enkelte særudstillinger - og museet er vært for mange arrangementer i årets løb. Peter Dragbo fortalte også om planer for den kommende tids virksomhed på museet med forberedelse af flere arrangementer til markering af 1864 til næste år.

Og så var den aften gået, og medlemmerne skulle igen ud i kulden og snevejret! Men det havde igen været en generalforsamling med både oplysning og oplevelse i en rar stemning af samhørighed og fælles forståelse omkring den virksomhed, Historisk Samfund for Als og Sundeved udøver.


Billeder fra generalforsamlingen

Bedre sent end aldrig! Peter Dragsbo har ryddet op i sin billedsamling og opdaget, at der blandt mange andre lå 7 billeder fra årets generalforsamling i marts. Dem har han venligst stillet til rådighed for foreningens medlemmer.

genforsml12 003

Billederne er nu lagt frem til gennemsyn eller til hentning til egen billedamling - enten via menupunktet "Billeder" i venstre side eller via den direkte vej lige her link

{flike id=210}