Referat fra generalforsamlingen 2009

Der var overvældende tilslutning til årets generalforsamling i Menighedshuset. Der var dækket til kaffe til 120 deltagere, men der kom 185! Men tilsyneladende gælder det, at jo tættere vi sidder, jo rarere bliver det. I hvert tilfælde var der en rigtig god og glad stemning fra start til slut - og klokken blev mange, inden vi var hjemme igen.

Referatet af generalforsamlingen ligger nu klar til download - enten via menupunktet "Download" eller lige her.

A.P.Hansen holder foredraget efter generalforsamlingen

 

Der er mange traditioner knyttet til foreningens årlige generalforsamling. Det er en tradition, at der efter den egentlige generalforsamling er et solidt kaffebord og et nervepirrende lotteri med bøger som præmier.

En anden tradition er, at det efterfølgende foredrag er af en kvalitet, så det i sig selv kunne være anledning til at komme hjemmefra den aften.

Ved årets generalforsamling TOR 26 MAR kl. 19:00 i Missionshuset i Østergade er det lykkedes at få tidligere borgmester A.P.Hansen til at holde aftenens foredrag. A.P.Hansen vil fortælle om sin tid som borgmester i Sønderborg.

Men traditioner kan jo også brydes, og nye traditioner kan eventuelt opstå. I år bryder vi traditionen ved at have et musikalsk indslag til generalforsamlingen. Musikgruppen "Rondt o e goll" vil spille og synge alsiske sange og melodier. Måske kan det blive starten på en ny tradition?

 

Generalforsamling 2009

Så ligger det fast, at den kommende generalforsamling bliver

 

TOR 26 MAR kl. 19:00

i

Menighedshuset i Østergade

 

Foreningens vedtægter bestemmer, at generalforsamlingen skal holdes hvert i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:


1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.

 

Den endelige indkaldelse med oplysning om dagsorden og valg til bestyrelsen og oplysninger om årets foredrag vil følge senere. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen for TOR 26 MAR.