Atter en generalforsamling i god ro og orden - TOR 22 MAR 2018

logo til kuvertIgen i år var generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved velbesøgt. Lige knap 100 medlemmer havde torsdag den 22. marts fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen med at konstatere, at 2017 havde været et godt år for foreningen, der sluttede året med 1422 medlemmer.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med de to sidste foredrag i foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling. Den 15. marts fortalte overinspektør Mette Guldberg fra Esbjerg om havnen fra 1600 til 1800, og den 26. april fortalte Christian Bo Bojesen om Sønderborg Havn i Middelalderen.

Læs mere: Atter en generalforsamling i god ro og orden - TOR 22 MAR 2018

Generalforsamling 2018

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 22 MAR 2018 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2018 med mail TIR 9 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sigga Henriksen, Henning Jepsen og Jytte Urban. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger både de tre bestyrelsesmedlemmer på valg og de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Karin Kaad og Lisbeth Kistrup, de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

HenrikHarnowEfter det traditionelle kaffebord er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil den nye leder af Museum Sønderjylland, museumsdirektør Henrik Harnow fortælle om Museum Sønderjyllands nye organisation gældende fra januar 2018, om formål og forventninger, hensigter og visioner, og om det fremtidige samarbejde med venneforeninger som Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 

 

Generalforsamling 2017

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 23 MAR 2017 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2017 med mail TIR 10 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Tom Specht, Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Tom Specht og Jens Verner Nielsen har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Men Jens Jørgen Todsen har oplyst, at han efter mange års bestyrelsesarbejde nu ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ligeledes har Ole Andersen oplyst, at han også ønsker at udtræde af bestyrelsen ved dette års generalforsamling. Der skal således i år vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at suppleanterne Sten Boye Poulsen og Povl Christian Callesen vælges til bestyrelsen til erstatning henholdsvis for Ole Andersen og for Jens Jørgen Todsen. Følger generalforsamlingen bestyrelsens indstilling, bliver der derfor i år behov for to nye suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har allerede kontakt til mulige kandidater til suppleantposterne, men modtager gerne yderligere forslag inden generalforsamlingen.

Forslag, som ellers ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

EfTimHansenter det traditionelle kaffebord er der igen i år et lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil der være musikalsk underholdning ved Tim Hansen, der i mange år har været lærer på Nordborg Slots Efterskole.

Tim Hansen er født og opvokset i Sønderborg og læreruddannet fra seminariet i Haderslev. Han har i mange år undervist i sang og musik og har selv optrådt i mange sammenhænge med nye og gamle viser og sange på både rigsdansk og alsisk - og gerne som leder af fornøjelig fællessang.

En generalforsamling i god ro og orden - TOR 23 MAR 2017

logo til kuvertPå trods af at det flotte forårsvejr fristede til at blive hjemme i haven eller gå en tur i skoven, var der alligevel mødt næsten 100 medlemmer til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade torsdag den 23. marts.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at konstatere, at 2016 havde været et godt år for foreningen med mange aktiviteter.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med et foredrag i februar af Leif Hansen Nielsen om tyske flygtninge under Anden Verdenskrig. I oktober samarbejdede foreningen med Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved om et foredrag af museumsinspektør Henrik Skov Kristensen om ”De Hvide Busser”. I september indledtes så foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling med et foredrag af direktør Inge Olsen fra Sønderborg kommune med titlen ”Byens havn - Sønderborgs nye bæredygtige bydel” om nutidens og den nærmeste fremtids havn og i oktober det andet foredrag af Sten Boye Poulsen med billeder fra havnen gennem de seneste 100 år.

Læs mere: En generalforsamling i god ro og orden - TOR 23 MAR 2017

En generalforsamling ligeud ad landevejen - TOR 17 MAR 2016

logo til kuvertDa generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved  i Menighedshuset i Østergade TOR 17 MAR  efter godt tre kvarter var vel overstået, takkede formanden de ca. 90 deltagere for afviklingen med bl.a. at konstatere, at det havde været en generalforsamling ligeud ad landevejen.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Lysfyldt morgen, til marven kold"  blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at minde om foreningens dobbelte formål - at fremme kendskabet til områdets historie og at støtte arbejdet på Museet på Sønderborg Slot. Han betragtede årets beretning som en beskrivelse af, hvordan der er arbejdet for dette dobbelte formål i 2015.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med tre foredrag i januar om hertuginde Louise Augusta i forbindelse med museets køb af et Jens Juel-maleri af hertuginden. I oktober var foreningen medarrangør ved et foredrag om gartner­familien Voetmann i forbindelse med Gråsten Æblefestival. Og i november blev der afholdt tre foredrag i tilknytning til årets årbog om kaserneliv i Sønderborg. Årbogen blev præsenteret ved et arrangement først i december.

Læs mere: En generalforsamling ligeud ad landevejen - TOR 17 MAR 2016