Igen, igen en generalforsamling i god ro og orden - TOR 21 MAR 2019

logo til kuvertIgen i år var generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved velbesøgt. Lige knap 100 medlemmer havde torsdag den 21. marts fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen om foreningens virksomhed i 2018 med at konstatere, at 2018 også havde været et godt år for foreningen, der sluttede året med lidt over 1400 medlemmer.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes i foråret med de to sidste foredrag i foredragsrækken i forbindelse med årbogen for 2017 om historiemalerier på Sønderborg Slot. Den 1. februar fortalte Carsten Porskrog Rasmussen om historiemalernes billeder af Christian II, og den 8. marts fortalte Morten la Cour om historiemaleriets historie.

Efterårets eneste foredrag den 4. december knyttede til årbogen for 2018 om skanser ved Sønderborg. Årbogens forfatter Erik Housted havde kaldt sit foredrag " Festung Sonderburg-Düppel". Formanden refererede hovedlinjerne i alle året foredrag og takkede specielt Erik Housted for arbejdet med årets årbog ”Skanser – Befæstningsanlæg Sønderborg – Dybbøl fra 1657 til i dag”. Årbogen blev udsendt til alle medlemmer i begyndelsen af i december.

Læs mere: Igen, igen en generalforsamling i god ro og orden - TOR 21 MAR 2019

Generalforsamling 2019

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 21 MAR 2019 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2019 med mail TIR 8 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Frede Tychsen, Henning Ladefoged Sørensen og Sten Boye Poulsen De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De to bestyrelsesmedlemmer på valg - Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen - har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Henning Ladefoged Sørensen har oplyst, at han ikke ønsker at tage imod et forslag om genvalg.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger de to bestyrelsesmedlemmer på valg - Frede Tychsen og Sten Boye Poulsen - og nyvælger den hidtidige suppleant Karin Kaad til erstatning for Henning Ladefoged Sørensen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af de to bestyrelsessuppleanter Jette Knapp og Lisbeth Kistrup, af de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og af revisorsuppleanten Hanne Thrane. Endelig foreslår bestyrelsen nyvalg af en tredje suppleant til erstatning for Karin Kaad.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere: Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Som tidligere annonceret er årets

Generalforsamling

 TOR 22 MAR 2018 kl. 19:00

 i

Menighedshuset på hjørnet af Østergade og Kongevej.

Foreningens vedtægter bestemmer, hvordan generalforsamlingen skal afvikles. Den skal holdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal sker ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Årets generalforsamling blev annonceret i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2018 med mail TIR 9 JAN til alle medlemmer registreret med en email-adresse og med brev til alle øvrige medlemmer et par dage senere.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg er Sigga Henriksen, Henning Jepsen og Jytte Urban. De tre bestyrelsessuppleanter, de to revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de er villige til at påtage sig bestyrelsesarbejdet endnu en valgperiode. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen genvælger både de tre bestyrelsesmedlemmer på valg og de tre bestyrelsessuppleanter Jette Knapp, Karin Kaad og Lisbeth Kistrup, de to revisorer Kirsten Todsen og Claus Kejser og revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om arbejdet på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

HenrikHarnowEfter det traditionelle kaffebord er der igen i år det traditionelle lotteri om mange spændende bogpræmier.

Efter kaffen vil den nye leder af Museum Sønderjylland, museumsdirektør Henrik Harnow fortælle om Museum Sønderjyllands nye organisation gældende fra januar 2018, om formål og forventninger, hensigter og visioner, og om det fremtidige samarbejde med venneforeninger som Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 

 

Atter en generalforsamling i god ro og orden - TOR 22 MAR 2018

logo til kuvertIgen i år var generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved velbesøgt. Lige knap 100 medlemmer havde torsdag den 22. marts fundet vej til Menighedshuset i Østergade.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte formandsberetningen med at konstatere, at 2017 havde været et godt år for foreningen, der sluttede året med 1422 medlemmer.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med de to sidste foredrag i foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling. Den 15. marts fortalte overinspektør Mette Guldberg fra Esbjerg om havnen fra 1600 til 1800, og den 26. april fortalte Christian Bo Bojesen om Sønderborg Havn i Middelalderen.

Læs mere: Atter en generalforsamling i god ro og orden - TOR 22 MAR 2018

En generalforsamling i god ro og orden - TOR 23 MAR 2017

logo til kuvertPå trods af at det flotte forårsvejr fristede til at blive hjemme i haven eller gå en tur i skoven, var der alligevel mødt næsten 100 medlemmer til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade torsdag den 23. marts.

Efter formandens velkomst og fællessangen "Det er så køhnt, det er så dejle" blev Henning Steen Jensen foreslået af bestyrelsen som aftenens dirigent. Han blev valgt uden forslag om modkandidat. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Formanden Frede Tychsen indledte beretningen med at konstatere, at 2016 havde været et godt år for foreningen med mange aktiviteter.

Formanden omtalte årets foredragsvirksomhed, der indledtes med et foredrag i februar af Leif Hansen Nielsen om tyske flygtninge under Anden Verdenskrig. I oktober samarbejdede foreningen med Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved om et foredrag af museumsinspektør Henrik Skov Kristensen om ”De Hvide Busser”. I september indledtes så foredragsrækken om Sønderborg Havn i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Afdeling med et foredrag af direktør Inge Olsen fra Sønderborg kommune med titlen ”Byens havn - Sønderborgs nye bæredygtige bydel” om nutidens og den nærmeste fremtids havn og i oktober det andet foredrag af Sten Boye Poulsen med billeder fra havnen gennem de seneste 100 år.

Læs mere: En generalforsamling i god ro og orden - TOR 23 MAR 2017