Foredrag ved Henrik Skov Kristensen om "Fårhuslejen og det tyske mindretal"

Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder alle interesserede til efterårets foredrag:

 

Fårhuslejren

Det tyske mindretal og retsopgøret efter Besættelsen

 

Foredrag ved Henrik Skov Kristensen

ONS 6 NOV

19:00

Riddersalen - Sønderborg Slot

tysk-skanse Internerede tysksindede arbejder under bevogtning i Fårhuslejren efter Besættelsen.

 

henrikskov

Henrik Skov Kristensen er fra 1953 og uddannet cand. mag. i historie fra Århus Universitet i 1985. Han har fra sin tidlige ungdom været specielt optaget af Besættelsestidens historie og har skrevet en lang række artikler og bøger på baggrund af forskning i netop denne periodes hændelser.

Allerede i 1989 blev Henrik Skov Kristensen ansat som leder af Frøslevlejrens Museum, hvor han i dag fortsat er ansat - nu som museumschef ved Nationalmuseet, som Frøslevlejrens Museum er blevet en afdeling af.

I 2011 udgav Henrik Skov Kristensen den omfangsrige bog "Straffelejren - Fårhus, landssvigerne og retsopgøret". Bogen blev meget rost for sin grundighed og dens nye afdækninger gav anledning til en del debat og til revision af manges synspunkter om det tyske mindretals forhold under og efter Besættelsestiden.

Læs mere: Foredrag ved Henrik Skov Kristensen om "Fårhuslejen og det tyske mindretal"

Foredrag ved Erik Housted om "Festung Sonderburg-Düppel"

I forbindelse med udsendelsen af årbogen for 2018 vil bogens forfatter holde et foredrag i tilknytning til årbogen:

 

Festung Sonderburg-Düppel

 

Foredrag ved Erik Housted

TIR 4 DEC

19:30

Riddersalen - Sønderborg Slot

tysk-skanse

I årene 1866-67 anlagde preusserne en mægtig fæstning på Dybbøl og rundt om Sønderborg. Det er den fæstning, der stadig er bevaret store dele af på Dybbølsiden. Erik Housted fortæller om fæstningens forudsætninger, opførelse og indretning på baggrund af nye oplysninger, han har fundet i Berlin. Først og fremmest har han fundet tegninger af de mange anlæg og bygninger, som fæstningen omfattede.
 
Fæstningen enkelte dele blev anlagt stort set de samme steder, som de danske skanser havde ligget, men var langt større. I tilknytning til fæstningen blev der anlagt en række bygninger, hvoraf nogle stadig er bevaret. Erik Housted fortæller om alle disse anlæg, men også om interessante personer, der var involveret i fæstningsbyggeriet. Det gælder landmåler Andersen, Bagmose ved Kær, der målte op til både danske og tyske skanser, og Peter Hansen Koch, som blev fordrevet fra Dybbøl under krigen i 1864, og siden udgav et ”spionkort” over den tyske fæstning.
 
Erik Housted har i mere end halvtreds år interesseret sig for skanserne på Dybbøl. Han er forfatter til bogen ”Skanser” om anlæggene på Dybbøl og ved Sønderborg gennem tiderne, der er fælles årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved og Sønderborg Slot i 2018. Erik Housted vil fortælle om, dels hvordan han har arbejdet med emnet, dels om de tyske anlæg.

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Der er gratis adgang til foredraget for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Flere foredrag i foråret om historiemaleri

Foredragsrækken i tilknytning til den seneste årbog fra Historisk Samfund for Als og Sundeved  om "Historien på væggen" - nummer 95 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved" - fortsætter her i foråret med yderligere to foredrag.

Programmet for de to foredrag er:

TOR 1 FEB: Historiemalernes billeder af Christian II - ved Carsten Porskrog Rasmussen

Carl Bloch - Christian II

Cranach Chr IIMuseumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Christian II’s mærkværdige skæbne, der fra omkr. 1840 for alvor begyndte at fascinere historiemalerne, som afbildede ham som en tragisk helt.

Mest berømt er Carl Blochs billede af kongen som fange på Sønderborg Slot, og et af de kostbareste historiemalerier på Sønderborg Slot er Lucas Cranach den Ældres samtidige portræt af kongen.

 

 TOR 8 MAR: Historiemaleriets historie - ved Morten la Cour

Chr IV MarstrandMuseumsinspektør Morten la Cour fortæller om, hvordan historiemaleriet under enevælden blev  regnet for den fornemste kunstgenre, som i høj grad tjente til at udsmykke kongens slotte og styrke hans ry.

I 1800-tallet trådte historiemaleriet ind i den nye, mere folkelige stats tjeneste med nationale motiver til offentlige bygninger eller på historiske museer.

Wilh. Marstrands billede på væggen i  Chr. IV´s Kapel i Roskilde Domkirke er malet i 1862 og skildrer en episode fra slaget på Kolberger Heide mere end 200 år tidligere - i 1645.

 

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30. Efter omorganiseringen af Museum Sønderjylland pr. 1 JAN 2018 skal der nu betales entré for de foredrag, Museum Sønderjylland arrangerer. Entre vil for hvert foredrag være 50,- kr , men for medlemmer af den nyetablerede Museumsklubben vil prisen være 30,- kr.

Men da de to foredrag om historiemaleri er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, vil der fortsat være gratis adgang for alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

{flike id=393}

 

Fjerde og sidste foredrag om historiemaleri

Foredragsrækken i tilknytning til den seneste årbog fra Historisk Samfund for Als og Sundeved  om "Historien på væggen" - nummer 95 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved" - nærmer sig nu sin afslutning.

Det sidste af de fire foredrag er:

TOR 8 MAR: Historiemaleriets historie - ved Morten la Cour

Chr IV MarstrandMuseumsinspektør Morten la Cour fortæller om, hvordan historiemaleriet under enevælden blev  regnet for den fornemste kunstgenre, som i høj grad tjente til at udsmykke kongens slotte og styrke hans ry.

I 1800-tallet trådte historiemaleriet ind i den nye, mere folkelige stats tjeneste med nationale motiver til offentlige bygninger eller på historiske museer.

Wilh. Marstrands billede på væggen i  Chr. IV´s Kapel i Roskilde Domkirke er malet i 1862 og skildrer en episode fra slaget på Kolberger Heide mere end 200 år tidligere - i 1645.

 

ottobache250I forbindelse med foredraget vil museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen præsentere museets seneste historiemaleri - Otto Baches fine, lille oliemaleri fra ca. 1889 med titlen "Generalløjtnant v. Krogh, sejrherren ved Isted 25. 7. 1850".

Billedet er netop købt på auktion af Historisk Samfund for Als og Sundeved og overdraget til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Foredraget finder som de foregående sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30.

Efter omorganiseringen af Museum Sønderjylland pr. 1 JAN 2018 skal der nu betales entré for de foredrag, Museum Sønderjylland arrangerer. Entre vil for hvert foredrag være 50,- kr , men for medlemmer af den nyetablerede Museumsklubben vil prisen være 30,- kr.

Men da foredraget om historiemaleri er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, vil der fortsat være gratis adgang for alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 

 

Efterårsforedrag 2017

Det første af efterårets to foredrag indgår i markeringen af 500-året for Reformationen, og det andet foredrag knytter sig til den kommende årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved - nummer 95 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved".

Programmet for de to gratis foredrag er:

TIR 14 NOV: Reformationskongeparret: Christian 3. og Dorothea - ved Carsten Porskrog Rasmussen

DorotheasKapelChristian 3. er først og fremmest reformationskongen. Indførelsen af reformationen var hans livs projekt og vigtigste indsats, og det betød rigtig meget for ham, da han var dybt kristen og levede et liv, hvor gudstjeneste, bøn og bibellæsning spillede en stor rolle.

Han fik dog også tid til meget andet – blandt andet at bygge en række slotte. Ét af dem var Sønderborg Slot, hvor han forvandlede en middelalderborg til et renæssanceslot. Så længe han levede, stod hans dronning Dorothea trofast ved hans side, og efter hans død fortsatte hun hans projekter – både den strenge lutherske kristendom og byggerierne.

Begge dele forenes i kapellet på Sønderborg Slot, som er hendes værk. Hun havde den glæde at kunne give slottet videre til den yngste søn, Hans, som loyalt fulgte forældrenes og især moderens ånd, mens forholdet til de to ældste sønner var langt mere anstrengt.

 

TIR 21 NOV: Krigen på væggen. De slesvigske krige i Sønderborg Slots historiemalerier - ved René Rasmussen

RosenstandforposterneSønderborg Slot har én af landets største samlinger af historiemalerier fra De slesvigske krige 1848-1850 og 1864.

Store kunstnere som Niels Simonsen, Otto Bache og Vilhelm Rosenstand har skildret begivenhederne, og i deres malerier skjuler sig mange spændende detaljer.

Museumsinspektør René Rasmussen er dykket ned i malerierne og fortæller i sit foredrag om de dramatiske hændelser, de skildrer – og om de detaljer, som man ikke ser ved første øjekast.


 

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

{flike id=385}