Forsmået og energisk hertug med 23 børn - Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Hans den Yngre

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det sidste af tre foredrag om renæssancefyrster.

Forsmået og energisk hertug med 23 børn

Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Hans den Yngre

TIR 2 NOV 2021 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

cranach chrII3
Hans den Yngre

Carsten Porskrog vil fortælle om den Sønderborgske hertug Hans den Yngre og hans private historie med to koner og 23 børn, der gjorde ham til stamfar til det bl.a. det nuværende danske kongehus og til hertuglinjerne Augustenborg og Glücksborg.

Hans den Yngres politiske og offentlige liv handler om en mand, som følte sig forsmået, fordi han fik mindre magt end sine farbrødre, men som med rastløs energi styrede og ændrede sit lille hertugdømme. Det gjorde ham ikke nødvendigvis populær, og der er mange sagn om ham fra egnen omkring Sønderborg – næsten alle negative. Men han har sat sig meget betydelige spor på egnen – og på den anden side af Flensborg Fjord, hvor Glücksborg Slot og to kirker også er hans værk

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

  

Den gode landsfader - Mikkel Leth Jespersen fortæller om Hans den Ældre

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet af tre foredrag om renæssancefyrster.

Den gode landsfader

Mikkel Leth Jespersen fortæller om Hertug Hans den Ældre

TIR 26 OKT 2021 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

hansdenaeldre


Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Mikkel Leth Jespersen vil fortælle om Christian den Andens fætter, Hertug Hans den Ældre i Haderslev.

Mens Christian den Andens liv er fuld af drama og romantik, er Hans den Ældres husket som langt mere stilfærdigt. Han var ugift og undgik helst store konflikter, men styrede en betydelig del af Sønderjylland i 36 år fra 1544 til sin død i 1580.

I Haderslev huskes han som en god, nærmest faderlig hertug. Foredraget vil omfatte både hans liv og hans virke i Sønderjylland.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.


Det sidste af de tre foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om renæssancefyrster er

  2 NOV - 19.30: Forsmået og energisk hertug med 23 børn. Hans den Yngre v/ Carsten Porskrog RasmussenForedrag ved Henrik Skov Kristensen om "Fårhuslejen og det tyske mindretal"

Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder alle interesserede til efterårets foredrag:

 

Fårhuslejren

Det tyske mindretal og retsopgøret efter Besættelsen

 

Foredrag ved Henrik Skov Kristensen

ONS 6 NOV

19:00

Riddersalen - Sønderborg Slot

tysk-skanse Internerede tysksindede arbejder under bevogtning i Fårhuslejren efter Besættelsen.

 

henrikskov

Henrik Skov Kristensen er fra 1953 og uddannet cand. mag. i historie fra Århus Universitet i 1985. Han har fra sin tidlige ungdom været specielt optaget af Besættelsestidens historie og har skrevet en lang række artikler og bøger på baggrund af forskning i netop denne periodes hændelser.

Allerede i 1989 blev Henrik Skov Kristensen ansat som leder af Frøslevlejrens Museum, hvor han i dag fortsat er ansat - nu som museumschef ved Nationalmuseet, som Frøslevlejrens Museum er blevet en afdeling af.

I 2011 udgav Henrik Skov Kristensen den omfangsrige bog "Straffelejren - Fårhus, landssvigerne og retsopgøret". Bogen blev meget rost for sin grundighed og dens nye afdækninger gav anledning til en del debat og til revision af manges synspunkter om det tyske mindretals forhold under og efter Besættelsestiden.

Læs mere: Foredrag ved Henrik Skov Kristensen om "Fårhuslejen og det tyske mindretal"

Borgerkonge eller tyran? - Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Christian 2.

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af tre foredrag om renæssancefyrster.

Borgerkonge eller tyran?

Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Christian 2

TIR 28 SEP 2021 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

cranach chrII3
Christian II malet af Lucas Cranach den Ældre

 Carsten Porskrog vil fortælle om Sønderborg Slots mest berømte beboer, Christian 2., som sad fængslet på slottet i 17 år fra . Hans liv var fuldt af dramaer. Han nåede magtens højeste tinder og faldt tilsvarende dybt.

Også kvinderne omkring ham er spændende. Han oplevede stormende forelskelse, men mistede sin elskede. Hans ægteskab var politisk bestemt, men endte med at blive lykkeligt om end kort. Og han gjorde en borgerlig kvinde til én af landets mægtigste personer.

Foredraget fortæller om kongens dramatiske liv og drøfter nogle af de spørgsmål, kongens liv rejser: Var han moderne konge eller tyran? Var han udygtig eller uheldig?

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

  De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om renæssancefyrster er

26 OKT - 19.30: Den gode landsfader. Hans den Ældre v/ Mikkel Leth Jespersen
  2 NOV - 19.30: Forsmået og energisk hertug med 23 børn. Hans den Yngre v/ Carsten Porskrog RasmussenForedrag ved Erik Housted om "Festung Sonderburg-Düppel"

I forbindelse med udsendelsen af årbogen for 2018 vil bogens forfatter holde et foredrag i tilknytning til årbogen:

 

Festung Sonderburg-Düppel

 

Foredrag ved Erik Housted

TIR 4 DEC

19:30

Riddersalen - Sønderborg Slot

tysk-skanse

I årene 1866-67 anlagde preusserne en mægtig fæstning på Dybbøl og rundt om Sønderborg. Det er den fæstning, der stadig er bevaret store dele af på Dybbølsiden. Erik Housted fortæller om fæstningens forudsætninger, opførelse og indretning på baggrund af nye oplysninger, han har fundet i Berlin. Først og fremmest har han fundet tegninger af de mange anlæg og bygninger, som fæstningen omfattede.
 
Fæstningen enkelte dele blev anlagt stort set de samme steder, som de danske skanser havde ligget, men var langt større. I tilknytning til fæstningen blev der anlagt en række bygninger, hvoraf nogle stadig er bevaret. Erik Housted fortæller om alle disse anlæg, men også om interessante personer, der var involveret i fæstningsbyggeriet. Det gælder landmåler Andersen, Bagmose ved Kær, der målte op til både danske og tyske skanser, og Peter Hansen Koch, som blev fordrevet fra Dybbøl under krigen i 1864, og siden udgav et ”spionkort” over den tyske fæstning.
 
Erik Housted har i mere end halvtreds år interesseret sig for skanserne på Dybbøl. Han er forfatter til bogen ”Skanser” om anlæggene på Dybbøl og ved Sønderborg gennem tiderne, der er fælles årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved og Sønderborg Slot i 2018. Erik Housted vil fortælle om, dels hvordan han har arbejdet med emnet, dels om de tyske anlæg.

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Der er gratis adgang til foredraget for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.