Fjerde og sidste foredrag om historiemaleri

Foredragsrækken i tilknytning til den seneste årbog fra Historisk Samfund for Als og Sundeved  om "Historien på væggen" - nummer 95 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved" - nærmer sig nu sin afslutning.

Det sidste af de fire foredrag er:

TOR 8 MAR: Historiemaleriets historie - ved Morten la Cour

Chr IV MarstrandMuseumsinspektør Morten la Cour fortæller om, hvordan historiemaleriet under enevælden blev  regnet for den fornemste kunstgenre, som i høj grad tjente til at udsmykke kongens slotte og styrke hans ry.

I 1800-tallet trådte historiemaleriet ind i den nye, mere folkelige stats tjeneste med nationale motiver til offentlige bygninger eller på historiske museer.

Wilh. Marstrands billede på væggen i  Chr. IV´s Kapel i Roskilde Domkirke er malet i 1862 og skildrer en episode fra slaget på Kolberger Heide mere end 200 år tidligere - i 1645.

 

ottobache250I forbindelse med foredraget vil museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen præsentere museets seneste historiemaleri - Otto Baches fine, lille oliemaleri fra ca. 1889 med titlen "Generalløjtnant v. Krogh, sejrherren ved Isted 25. 7. 1850".

Billedet er netop købt på auktion af Historisk Samfund for Als og Sundeved og overdraget til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Foredraget finder som de foregående sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30.

Efter omorganiseringen af Museum Sønderjylland pr. 1 JAN 2018 skal der nu betales entré for de foredrag, Museum Sønderjylland arrangerer. Entre vil for hvert foredrag være 50,- kr , men for medlemmer af den nyetablerede Museumsklubben vil prisen være 30,- kr.

Men da foredraget om historiemaleri er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, vil der fortsat være gratis adgang for alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 

 

Flere foredrag i foråret om historiemaleri

Foredragsrækken i tilknytning til den seneste årbog fra Historisk Samfund for Als og Sundeved  om "Historien på væggen" - nummer 95 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved" - fortsætter her i foråret med yderligere to foredrag.

Programmet for de to foredrag er:

TOR 1 FEB: Historiemalernes billeder af Christian II - ved Carsten Porskrog Rasmussen

Carl Bloch - Christian II

Cranach Chr IIMuseumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om Christian II’s mærkværdige skæbne, der fra omkr. 1840 for alvor begyndte at fascinere historiemalerne, som afbildede ham som en tragisk helt.

Mest berømt er Carl Blochs billede af kongen som fange på Sønderborg Slot, og et af de kostbareste historiemalerier på Sønderborg Slot er Lucas Cranach den Ældres samtidige portræt af kongen.

 

 TOR 8 MAR: Historiemaleriets historie - ved Morten la Cour

Chr IV MarstrandMuseumsinspektør Morten la Cour fortæller om, hvordan historiemaleriet under enevælden blev  regnet for den fornemste kunstgenre, som i høj grad tjente til at udsmykke kongens slotte og styrke hans ry.

I 1800-tallet trådte historiemaleriet ind i den nye, mere folkelige stats tjeneste med nationale motiver til offentlige bygninger eller på historiske museer.

Wilh. Marstrands billede på væggen i  Chr. IV´s Kapel i Roskilde Domkirke er malet i 1862 og skildrer en episode fra slaget på Kolberger Heide mere end 200 år tidligere - i 1645.

 

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30. Efter omorganiseringen af Museum Sønderjylland pr. 1 JAN 2018 skal der nu betales entré for de foredrag, Museum Sønderjylland arrangerer. Entre vil for hvert foredrag være 50,- kr , men for medlemmer af den nyetablerede Museumsklubben vil prisen være 30,- kr.

Men da de to foredrag om historiemaleri er arrangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, vil der fortsat være gratis adgang for alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

{flike id=393}

 

Foredragsrækken om Sønderborg Havn

Som tidligere annonceret fortsættes efterårets meget velbesøgte foredragsrække om Sønderborg Havns skiftende funktioner og skiftende omfang og udseende og bebyggelse med yderligere to foredrag her i foråret. Det første er som hidtil i RiddersalenSønderborg Slot

ONS 15 MAR kl. 19:30

Aftenens foredragsholder er overinspektør Mette Guldberg, der er forsknings- og formidlingschef på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Mette Guldberg har kaldt sit foredrag

"Sønderborg Havn - 1600 til 1800" 

sonderborg1769b 

Mette Guldberg vil tage afsæt i, at havnen var hjertet i de fleste gamle købstæder. Den var forbindelsesleddet til omverdenen, og den dannede ramme om mange forskellige aktiviteter og arbejdspladser. Derfor er det ikke underligt, at der også var mange interesser knyttet til havnen.

Aftenens foredrag vil tegne et billede af Sønderborg Havn i 1600- og 1700-tallet set i sammenhæng med søfarten i det øvrige Slesvig, i Kongeriget og den omgivende verden i det hele taget. ​ 

fregattenneptinusb

 Læs evt. mere om Mette Guldberg - på engelsk - lige her link

... eller læs Mette Guldbergs artikel om skibsfarten og handelen med Holland i 1700-tallet lige her link

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til foredraget, og der er som altid gratis adgang for de to arrangerende foreningers medlemmer.

Foredragsrækken om Sønderborg Havns historie er en nyskabelse i den forstand, at det er første gang Historisk Samfund for Als og Sundeved laver et arrangement i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg kreds. De to foreningen har gennem mange år lavet lokale foredrag, der såmænd lige så godt kunne være arrangeret i den ene forenings regi som i den andens. Nu prøver vi at hjælpe hinanden i et fællesarrangement, der også har Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot som medarrangør.

sonderborgprospektb

Det fjerde og sidste foredrag i rækken er ONS 26 APR, hvor Christian Bo Bojesen vil fortælle om Sønderborg Havn i Middelalderen. Men herom mere senere!

 

 

logo til kuvert  histsamfsdrjyl2 slotslogo

 {flike id=372}

 

Efterårsforedrag 2017

Det første af efterårets to foredrag indgår i markeringen af 500-året for Reformationen, og det andet foredrag knytter sig til den kommende årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved - nummer 95 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved".

Programmet for de to gratis foredrag er:

TIR 14 NOV: Reformationskongeparret: Christian 3. og Dorothea - ved Carsten Porskrog Rasmussen

DorotheasKapelChristian 3. er først og fremmest reformationskongen. Indførelsen af reformationen var hans livs projekt og vigtigste indsats, og det betød rigtig meget for ham, da han var dybt kristen og levede et liv, hvor gudstjeneste, bøn og bibellæsning spillede en stor rolle.

Han fik dog også tid til meget andet – blandt andet at bygge en række slotte. Ét af dem var Sønderborg Slot, hvor han forvandlede en middelalderborg til et renæssanceslot. Så længe han levede, stod hans dronning Dorothea trofast ved hans side, og efter hans død fortsatte hun hans projekter – både den strenge lutherske kristendom og byggerierne.

Begge dele forenes i kapellet på Sønderborg Slot, som er hendes værk. Hun havde den glæde at kunne give slottet videre til den yngste søn, Hans, som loyalt fulgte forældrenes og især moderens ånd, mens forholdet til de to ældste sønner var langt mere anstrengt.

 

TIR 21 NOV: Krigen på væggen. De slesvigske krige i Sønderborg Slots historiemalerier - ved René Rasmussen

RosenstandforposterneSønderborg Slot har én af landets største samlinger af historiemalerier fra De slesvigske krige 1848-1850 og 1864.

Store kunstnere som Niels Simonsen, Otto Bache og Vilhelm Rosenstand har skildret begivenhederne, og i deres malerier skjuler sig mange spændende detaljer.

Museumsinspektør René Rasmussen er dykket ned i malerierne og fortæller i sit foredrag om de dramatiske hændelser, de skildrer – og om de detaljer, som man ikke ser ved første øjekast.


 

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

{flike id=385}

Efterårsforedrag 2016 - om godser og storgårde

Overskriften for dette års to efterårsforedrag er

Als og Sundeved som storgodser

Begge foredrag i dette efterår bliver holdt af den daglige leder af Museet på Sønderborg Slot, overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, der også er forfatter til dette års årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Fra 1500-tallet til 1700- og 1800-tallet var Als og Sundeved organiseret som storgodser, ikke ulig danske grevskaber som Frijsenborg eller Tranekær. Midtpunkt var de store hertugslotte i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg og Glücksborg. Under hver af dem hørte igen flere store herregårde, og under dem hørte så de fleste af egnens bønder.

Det satte sit præg på hele samfundet. Herregårdene var store landbrug, og bønderne skulle gøre hoveri på dem, men bønderne var også underlagt godserne på mange andre måder. Det er en vigtig del af egnens historie. Og lige så vigtigt er det, at systemet forsvandt igen på en usædvanlig konsekvent måde, så Als og Sundeved efter 1930 var lige så fri for store gårde, som den var behersket af dem i 1600-tallet.

gammelgaard

 I to foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om dette system, dets skabelse og dets undergang.

Programmet for de to gratis foredrag er: 

TOR 17 NOV: Storgodsernes opståen og udvikling

Majbølgård

I det første foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om, hvordan Hertug Hans den Yngre sidst i 1500-tallet omskabte hele egnen ved at købe adelen ud, oprette store gårde og omorganisere hele samfundet.

Vi vil høre om, hvordan området efter Hans den Yngres død blev delt i tre-fire storgodser og om, hvordan de fungerede. Det handler om store gårde og mægtige bygninger, men også om bønder og hoveri og om konflikter mellem herrer og bønder. [ Billedet viser Majbølgård i dag ]

 

TOR 24 NOV: Storgodsernes afvikling og tiden derefter

BallegårdI det andet af de to foredrag vil Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om, hvordan godssystemet forsvandt igen. Sidst i 1700-tallet afviklede kongen godserne på Nordals, Kegnæs og i Sundeved. De store gårde blev udstykket og bønderne selvejere.

På Sydals levede de augustenborgske godser videre. Her rasede der en voldsom konflikt mellem hertugen og bønderne først i 1800-tallet. Den blev først afsluttet, da den danske stat overtog godserne under Treårskrigen og gjorde bønderne til selvejere. Herregårdene blev solgt til private og levede videre som store godser. Deres ende kom efter 1920, da de næsten alle blev udstykket. [ Billedet viser Ballegård i dag ]

Begge foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

{flike id=361}