Tre foredrag om hertuginde Louise Augusta

Museet på Sønderborg Slot har her i efteråret købt et af Jens Juels portrætter af hertuginde Louise Augusta af Augustenborg. Billedet er nu klar til ophængning og bliver præsenteret for offentligheden ved det første af tre foredrag om Louise Augusta og hendes slægtsforbindelser.

De tre foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot - alle tre aftener kl. 19:30.

TIR 13 JAN - Louise Augusta i malerkunsten ved museumsinspektør Morten la Cour fra Brundlund Slot

TIR 20 JAN - Louise Augusta af Augustenborg – en moderne prinsesse ved dr. phil. Lars N. Henningsen

TIR 27 JAN - Augustenborgerne på Als og Sundeved – fyrster og godsejere ved overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot.

Louise Augusta

Dette billede af Louise Augusta er også malet af Jens Juel.
Det hænger på Frederiksborgmuseet.

Foredragsrækken er arrangeret i et samarbejde mellem Museet på Sønderborg Slot, Historisk Samfund for Als og Sundeved og Folkeuniversitetet, Sønderborg.

Alle er velkomne til foredragene. Der er gratis adgang - og der sælges øl og vand i pausen!

Der er mere at læse om Jens Juel lige her link

Og der er mere at læse om Louise Augusta lige her link
 
Endelig er der omtale af Marie Hellebergs store roman - Kærlighedsbarn - om Louise Augusta lige her link
 
{flike id=312}

Efterårsforedrag 2014

Efterårets foredragsrække på fire foredrag har overskriften

Sønderjylland og Første Verdenskrig

Programmet for de fire gratis foredrag er: 

TIR 9 SEP: Krigsudbruddet og arrestation af ledende dansksindede -  ved René Rasmussen

Udbruddet af krigen satte også i Sønderjylland sindene i bevægelse. Det gjaldt frem for alt de mange indkaldte og deres pårørende, der skiltes i uvished om, hvorvidt de skulle ses igen. Krigsbegejstring forekom dog også i mindre kredse af befolkningen. Tiden var præget af mange rygter. En særlig utryghed skabte arrestationerne af de dansksindede sønderjyders ledere og af de farvandskyndige.


TIR 16 SEP: Hjemmefronten - ved Inge Adriansen

De mange mænds indkaldelse til krigstjeneste satte erhvervene under pres. Inden for landbruget  måtte kvinder, børn og gamle bjerge høsten. Efterhânden fik russiske krigsfanger stor betydning som arbejdskraft i landbruget. Der opstod snart mangel på fødevarer, foder, kunstgødning og mange andre nødvendige produkter, og hen i krigen meldte sulten sig for alvor hos de fattigste. Sideløbende med udmarvningen af samfundet søgte en ihærdig krigspropaganda at sikre befolkningens opbakning til krigen.


TIR 23 SEP: Soldaterne ved fronten, desertationer og krigsfangelejre - ved René Rasmussen

Første Verdenskrig blev i løbet of efteråret 1914 en stillingskrig, hvor skyttegrave gennemkrydsede landskabet. Den stillede umenneskelige krav til soldaterne, hvor sammenholdet i den nære gruppe fik stor betydning for overlevelsesmulighederne. Når de ikke var i kamp, fyldte kontakten til de pårørende meget i soldaternes hverdag. Da krigens grusomhed for alvor blev erkendt, flygtede flere og flere dansksindede sønderjyder over Kongeågrænsen til Danmark. For dansksindede soldater, der blev taget til fange ved fronten, blev der oprettet særlige krigsfangelejre i Frankrig, England og Rusland.

 

TIR 30 SEP: Revolutionen i 1918 - ved Carsten Porskrog Rasmussen

I 1918 udbrød der revolution på hjemmefronten. Dens udgangspunkt var Kiel. Den forte til dannelse af arbejder- og soldaterråd også i de sønderjyske byer. Herunder i Sønderborg, hvor skræddersvend Bruno Topff i begyndelsen stod i spidsen og blev hovedperson i en senere myte om, at Als blev republik.

Alle fire foredrag finder sted på Sønderborg Slot kl. 19:30, og der er gratis adgang til foredragene. Det er ikke muligt at reservere pladser på forhånd, så det er bare med at møde op i god tid. Men der plejer nu at være plads til alle!

Som altid er foredragene arangeret i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. I år er også Historisk Samfund for Sønderjylland og Landsarkivet for Sønderjylland medarrangører af foredragsrækken. Hvert foredrag gentages således dagen efter kl. 15:00 på Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa - altså ONS 10 SEP, ONS 17 SEP, ONS 24 SEP og ONS 1 OKT kl. 15:00 i Aabenraa, hvis det skulle glippe at komme til foredrag på Sønderborg Slot.

denstorekrig

Krigens gang fra dag til dag og dens særlige indflydelse på den sønderjyske befolkning kan bl.a. følges på det nye websted Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918 på adressen http://www.denstorekrig1914-1918.dk/

{flike id=307}

 

 

Efterårsforedrag 2010

90-året for Genforeningen 1920 bliver det overordnede tema for efterårets foredragsrække.

De tre foredragsaftener bliver

TIR 5 OKT : Folkeafstemninger og Genforening i statspolitisk belysning v/ generalkonsul  Henrik Becker-Christensen.

TIR 12 OKT : Genforeningen i erindringskulturen: monumenter, historiemalerier, jubilæer v/ museumsinspektør Inge Adriansen.

TIR 26 OKT : Efter Genforeningen: Fordanskningen af Sønderjylland v/ overinspektør  Peter Dragsbo:

Alle foredrag starter kl. 19:30 på Sønderborg Slot, og der er gratis adgang.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Sønderborg.

 

Efterårsforedrag 2011

guucksburgI dette efterår er der foreløbig planlagt to foredrag i tilknytning til den kommende årbog for 2011.

Overskriften over foredragene bliver

En sammenlignende fortælling om Sønderborg, Nordborg, Glücksborg, Gråsten og Augustenborg slotte

 

Foredragene finder sted

TIR 1 NOV : Fem fyrsteslotte omkring Flensborg Fjord: Ejere og bygninger - ved Inge Adriansen & Peter Dragsbo.

TIR 15 NOV : Fem fyrsteslotte omkring Flensborg Fjord: Slotsparker og hertugbyer - ved Inge Adriansen & Peter Dragsbo.

Begge foredrag starter kl. 19:30, og de finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot.

Efterårsforedrag 2009

Efterårets foredragsrække byder på fire foredrag under fællestitlen

Restaurering af gamle bygninger.

ONS 4 NOV : Karl-Heinz Gloy, Nordborg : Jollmands gård – 8 års restaureringsarbejde på film.

ONS 11 NOV : Arkitekt John Kronborg Christensen, Nordborg : Kirkerestaureringer på Als og Sundeved – æstetiske hensyn og gammelt håndværk.

ONS 18 NOV : Arkitekt Jørgen Toft Jessen, Haderslev : Christiansfeld – restaurering af national kulturarv.

ONS 25 NOV : Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring : Restaureringen af Dybbøl Mølle 2008-09

Alle fire foredrag finder sted i Riddersalen på Sønderborg Slot og alle starter kl. 19:30.