Foredrag om ukrainske flygtninge

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til foredraget:

Om hjem og hjemlighed blandt ukrainske flygtninge i Danmark

Antropologen Jeanette Lykkegaard fortæller

ONS 8 NOV 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget knytter sig til den aktuelle særudstilling på Sønderborg Slot Kroppen i Danmark – sjælen i Ukraine”, som bygger på Jeanette Lykkegaards forskning og interviews med en del af de ca. 40.000 ukrainske flygtninge, der opholder sig i Danmark som følge af krigen i deres land.

Jeanette Lykkegaard, der er ph.d. i antropologi og bl.a. har arbejdet blandt rensdyrnomader i Sibirien, vil ud fra sine undersøgelser belyse, hvordan det kan opleves at flygte fra sit hjemland og forsøge at skabe et hjem og et liv i et fremmed land. Vi kommer tæt på ukrainske flygtninges hverdag, deres sorger og deres forhåbninger. "Hjem er, hvor familien er", udtaler flere ukrainske flygtninge. Men familien er ikke længere geografisk samlet, da alle værnepligtige mænd stadig er i Ukraine. Foredraget giver indblik i, hvordan flygtningene plejer og vedligeholder deres nære relationer til de efterladte familiemedlemmer i forsøg på at skabe et hjem borte fra hjemmet.


Fra Ukraine til DanmarkFra Ukraine til Danmark

 Læs mere om foredraget hos Museum Sønderjylland lige her link

... og om den aktuelle særudstilling ”Kroppen i Danmark – sjælen i Ukrainelige her link

De ukrainske flygtninge i Danmark følges af et forskerhold fra Københavns Universitet i projektet DARECO (The Danish Refugee Cohort), der har udsendt sin første rapport efter en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Læs mere om rapporten og undersøgelsesresultaterne lige her link

Københavns Stadsarkiv arbejder også med registrering og dokumentation af de ukrainske flygtninges forhold i Danmark. Læs mere om dette projekt lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet. Dog kun 68,- kr. for indehavere af Museum Sønderjyllands årskort.

Elevatoren på Sønderborg Slot er ude af drift indtil 26. november.
Det er kun muligt at komme op til foredraget i Riddersalen ved at bruge trapperne.


Foredrag om kunsten i nederlagets skygge

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det sidste af forårets tre foredrag:

Kunsten i nederlagets skygge

Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 9 MAR 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

For mange af os er 1800-tallets billedkunst noget med danske sommerlandskaber, smukke bønder og historiske motiver.

Denne guldalder er i høj grad en national fejring af såvel den danske natur som kultur.

Men denne visuelle fortælling fremhæver, at en særlig version af vores fortid har sejret over andre opfattelser af, hvad det ville sige at være dansk for knap 200 år siden.

Faktisk var flere af periodens malere ikke kun optaget af nationale motiver. For de var grænsegængere: De var fulde af udsyn og kosmopolitisk nysgerrighed, og det resulterede i billeder, der udfordrede den nationale smag og viste, at der kunne  være mange måder at dyrke danskheden på.ModerDanmarkElisabeth Jerichau Baumann - ”Moder Danmark” - 1851,

I foredraget vil museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt sætte fokus på periodens multikulturelle danske kunst og på de mekanismer, der har holdt nogle typer kunst ude af dansk kunsthistorie.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

 

Foredrag om en sømand fra Egernsund

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af forårets tre foredrag:

Nis Nielsen – en sømandsberetning fra Egernsund

Museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 19 JAN 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Nis Nielsen blev født i Broager sogn i 1886. Hans far var sømand, og så snart Nis blev konfirmeret, stak han også til søs. I første omgang fulgtes han med sin far, men efter kort tid blev det for kedeligt: Nis Nielsen ville ud at se den store verden. Og det kom han i den grad til! 

Som sømand sejlede han vidt omkring, og som tysk værnepligtig oplevede han at være kolonimagt i Asien. Han forsøgte sig endda som skipper, hvilket fik fatale følger under 1. verdenskrig.

cranach chrII3
SMS Fürst Bismarck

Foredraget tager udgangspunkt i Nis Nielsens levnedsbeskrivelse, der er baseret på hans dagbøger. 

Udover at være en helt fantastisk beskrivelse, der på én og samme tid er både tidstypisk og ekstraordinær, danner hans tanker en interessant modvægt til de kaptajns- og kaptajnsfruedagbøger, som Museum Sønderjylland har så mange af i sine samlinger.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 9 FEB - 19:30: Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen v/ Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland

TOR 9 MAR - 19:30: Kunsten i nederlagets skygge v/ Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum SønderjyllandForedrag om Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det næste af forårets tre foredrag:

Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 9 FEB 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Helene Hanssen - født Iversen - var gårdmandsdatter fra Ullerup på Sundeved. Hun blev født 25. december 1860. Allerede i barndommen viste hun interesse for andet end landmandslivet og læste meget og havde en drøm om at blive lærerinde. Som 20-årig blev hun forlovet med den politisk engagerede H.P. Hanssen fra Nørremølle.  Hun delte hans forestillinger om styrkelse af danskheden i Nordslesvig og indlemmelse af en del af området i Danmark og havde som han flere ophold på Askov Højskole for at dygtiggøre sig til det nationale arbejde.

Efter en kort periode som friskolelærer kom Helene i lære på Fyns Tidende, så hun kunne hjælpe H.P. Hanssen i hans virksomhed som journalist og senere redaktør og siden ejer af Aabenraa-avisen Hejmdal. I takt med, at H.P. Hanssens politiske virke blev mere og mere omfattende, fik Helene ansvaret ikke bare for for hjemmet og børnene, men også for driften af avisen Hejmdal.

cranach chrII3
Helene Hanssen (1860 - 1935 )

Helene Hanssen blev således ikke blot kvinden bag den store mand, men en jævnbyrdig deltager i H.P.Hanssens omfattende aktiviteter til gavn for de danske i Nordslesvig og dermed en væsentlig del af fortællingen om Genforeningen i 1920.

Museumsinspektør Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om et kvindeliv, der fik afgørende betydning for, hvordan den nationale udvikling i Grænselandet udfoldede sig.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 9 MAR - 19:30: Kunsten i nederlagets skygge v/ Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum SønderjyllandDet tredje og sidste foredrag om Sønderjyllands søfartshistorie

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje og sidste foredrag om

Sønderjyllands søfartshistorie

Museumsinspektør på Marstal Museum Karsten Hermansen holder foredraget med titlen

Fra fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920

 TOR 24 NOV 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det tredje af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Foredragsrækken arrangeres i forlængelse af 2-binds værket "Sønderjysk søfarts historie", der blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland i 2021.

Genforeningen i 1920 bevirkede blandt meget andet, at den danske handelsflåde blev betydeligt større.

Sønderjyllands søfartsbyer blev godt nok danske, men placeringen i grænselandet gav søfartserhvervet et særpræg i forhold til resten af landet. Det så man f.eks. i teglværksfarten på Flensborg Fjord.

Det mærkede man på sindelaget – navnlig under Anden Verdenskrig – og det oplevede man, da smør- og spritbåde dukkede op. Men det meste svandt efterhånden ind, og sønderjysk søfart forvandledes fra fragtfart til fritidssejlads.

Petersens FlådeC. Clausens Dampskibsrederi A/S's "Bjørn Clausen" i 1949 hjemhørende i Haderslev

Karsten Hermansen er medforfatter til "Sønderjysk søfarts historie", hvor han netop har skrevet afsnittet om perioden efter 1920. Han er uddannet historiker, født på Ærø, hvor han har et meget alsidigt virke - ikke bare som leder af museet i Marstal, men også som turguide på øen med en meget omfattende viden om natur og kultur og historie på Ærø. Karsten Hermansen har et omfattende forfatterskab med artikler og bøger om specielt forholdene før og nu på Ærø. Desuden virker Karsten Hermansen som billedkunstner og digter af poesi. Og som noget helt tredje virker Karsten Hermansen som organist og klokkespiller ved kirken i Marstal.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.