Adelsslægter i Sønderjylland

hsfsjloever

Historisk Samfund for Sønderjylland har planlagt en foedragsrække om sønderjyske adelsslægter og deres betydning for udviklngen i grænselandet. Der bliver fire foredragsaftener her i foråret og fire igen i efteråret.

Forårets foredrag er

TOR 12 APR: "Den gamle slesvigske adel: slægten Sture", ved overinspektør Lennart S. Madsen. Mødested: Østerholm Voldsted. Derefter besøg med foredrag i Notmark kirke.

TIR 1 MAJ: "Den holstenske adelsindvandring i senmiddelalderen: slægten Limbek", ved universitetslektor emeritus Esben Albrectsen. Mødested: Tørning Voldsted. Derpå foredrag i Tørning Mølle. Pris for foredrag/kaffe 50 kr.

TIR 8 MAJ: "Ridderskabets storhedstid: slægten Rantzau", ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen. Mødested: Trøjborg ruin. Derefter er der besøg og foredrag i Visby kirke.

TIR 15 MAJ: "Enevældens nyadel: slægten Schack", ved universitetslektor Carsten Porskrog Rasmussen. Mødested: Gram kirke. Derpå besøg og foredrag på Gram slot.

Mødetidspunktet er alle dagene kl. 19:00.

Læs evt. om "Godser i Sønderjylland" hos Statens Arkiver lige her link

Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

asylvejarkivDet lokalhistoriske arbejde i den gamle Sønderborg Kommune har organisatorisk haft en lidt omskiftelig udvikling siden etableringen af arkivet i Ulkebøl i 1977 førte til dannelsen af arkivets støtteforening Lokalhistorisk arkivforening for Sønderborg i 1979.

I 1981 kom så arkivet i Sønderborg til - først med lokaler på Reimersskolen, siden fra 1987 i det da netop restaurerede hus Kirkegade 8 og nu senest i det gamle børneasyl på Asylvej 1.

Støtteforeningen havde i 1984 skiftet navn til Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg. I 1989 blev arkivet med de to arkivafdelinger til en selvejende institution med egen bestyrelse og medlems- og støtteartiviteterne blev derefter varetaget af Lokalhistorisk Forening for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg- dog med en del gengangere de nu to bestyrelser imellem.

Nu har de to foreninger så på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at slå de to foreninger sammen under navnet Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg med kun én bestyrelse. 

Bestyrelsen for den nye, sammenbragte forening har konstitueret sig med Knud Erik Sørensen som formand, Mimi Bonefeld som næstformand, Knud Kylling Petersen som kasserer, Conny Grenå Philippsen som sekretær, og Kai Viggo Jørgensen som medlemsansvarlig, Desuden er Marianne Drostrup og Einer Johansen medlemmer af den nye bestyrelse. Conny Grenå Philippsen og Einer Johansen er valgt af medarbejderne ved arkiverne i henholdsvis Sønderborg og Ulkebøl.

Ved samme lejlighed blev det besluttet, at Helene Petersen skal afløse Sophie Rasmussen som leder i Ulkebøl og at Svend-Erik Olsen pr. 1. juni skal afløse H.C. Carstensen som leder i Sønderborg. Begge de afgående ledere fortsætter som medarbejdere på arkiverne.

Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg har websted lige her link - og arkivet i Ulkebøl har eget websted lige her link

Foredrag om Sture-slægten på Als

Som det første af fire foredrag her i foråret om adelsslægter i Sønderjylland har Historisk Samfund for Sønderjylland arrangeret en foredragsaften TOR 12 APR om Sture-slægten på Als.sture

Arrangementet starter kl. 19:00 med en rundvisning på Østerholm Voldsted.

Efter omvisningen fortsætter turen til Notmark Kirke, hvor overinspektør Lennart S. Madsen vil vise rundt og fortælle om Sture-slægtens historie og betydning,

De efterfølgende tre foredrag vil handle om slægterne Limbek, Rantzau og Schack med mødesteder i Tørning, Trøjborg og Gram. De finder sted TIR 1 MAJ, TIR 8 MAJ og TIR 15 MAJ.

Historisk Samfund for Als og Sundeved havde en tilsvarende tur til Østerholm og Notmark om Sture-slægten i 2007. Der er billeder fra den tur lige her link

Industrilandskabet omkring Danfoss

I forbindelse med at Danfoss i 2007 blev udpeget som et af de 25 industriminder i Danmark med national betydning har Sønderborg Kommune netop udgivet en rapport, der beskriver Danfoss' kultur- og industrihistoriske betydning.

danfosslandskabRapporten, der er udgivet med støtte fra Kulturarvstyrelsen, er lavet i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Museum Sønderjylland og Danfoss. Den er redigeret af landskabsarkitekt Ann Merete Albæk fra Sønderborg Kommune. Teksten er skrevet af May-Britt Rørmose Hansen og Anne Sofie Hartelius ligeledes fra Sønderborg Kommune, Torben A. Vestergaard fra Cathrinesminde Teglværk og Peter Dragsbo fra Sønderborg Slot.

Rapporten er på 154 sider med et væld af både gamle og nye fotos og andre illustrationer. Teksten er overskueligt sat og veldisponeret med mange korte afsnit med klare overskrifter.

Rapporten er disponeret i fem hovedafsnit. Peter Dragsbo fortæller i afsnittet ”Hertugland og Bondeland” om kulturlandskab og byggeskik på Nordals inden Danfoss. Torben A. Vestergaard fortæller om virksomhedens udvikling i ”Rids af Danfoss’ historie” og om fabrikkens bygningshistorie i ”Danfoss' fabrikshistorie”. Peter Dragsbo og Torben A. Vestergaard har i fællesskab skrevet afsnittet ”Danfossbyen” om byplanlægning og boligbyggeri omkring fabrikken, og Anne Sofie Hartelius og May-Britt Rørmose Hansen gennemgår i afsnittet ”Registrering af boligbebyggelser” udvalgte boligbyggerier i området med masser af spændende oplysninger i tekst og tegninger. Så det er en rapport med mange oplysninger om både Danfoss' og Nordals' historie som industriområde.

Læs mere om rapporten hos Sønderborg Kommune lige her link

Hele rapporten kan læses eller hentes ganske gratis lige her link

For et halvt års tid siden udgav Sønderborg Kommune en tilsvarende rapport om det andet lokale industriminde af de 25 med national betydning. Rapporten blev omtalt i "Nyt fra Historisk Samfund for Als og Sundeved 2011-08", som kan læses lige her link

Årets udflugter i 2012

Igennem rigtig mange år har det været en tradition, at Historisk Samfund for Als og Sundeved arrangerede to årlige udflugter, en sommerudflugt og en efterårsudflugt; den ene en heldagstur og den anden kun en halvdagstur.

I 2009 brød bestyrelsen traditionen og arrangerede en 3-dages bustur til Lund. Det var så stor en succes, at der året efter blev lavet en længere tur på fire dage til Berlin og her i 2011 var der så en tur på 5 dage til Sydengland.

Også her i 2012 er der planer om en bustur over flere dage, ja der er faktisk planer om to!
Bestyrelsen nedsatte i efteråret fire turudvalg til at planlægge ture i 2012. Disse udvalg er nu så langt i planlægningen, at medlemmerne kan begynde at overveje deres deltagelse i årets ture – og få dem skrevet ind i kalenderen.

zeppelinmuseetÅrets første udflugt bliver en halvdagstur i bus LØR 12 MAJ til Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder, hvor der nu er planer om et etablere et stort museum til formidling af oplysninger om Første Verdenskrig.  Turen vil også gå omkring Ladelund med efterfølgende ophold ved mindestedet for koncentrationslejafdelingen.

 

 

apmoellerskolenHeldagsturen LØR 2 JUN  hedder "Nyt og gammelt i grænsebyen Schleswig".  med besøg både på det helt  nye og usædvanlige gymnasiebyggeri – A.P.Møller Skolen – og med opdagelserundture  i de ældre dele af den gamle grænseby ved Slien. På køreturene frem og tilbage bliver der besøg dels på Danevirkemuseet med den rekonstruerede 1864-skanse og dels ved kirken i Oeversee/Oversø med det runde tårn.

 

wittenberg1536Og så vil der igen i år blive arrangeret en længere bustur til udlandet. Det bliver i år en ”I Luthers fodspor” på 6 dage gennem Sachsen med ophold i bl.a. i Luthers fødeby, Wittenberg og på borgen Wartburg, hvor Luther levede efter bandlysningen. Turen afvikles sidst i august med en meget kyndig, dansktalende guide.

 

ploenerschlossOg så som noget nyt vil der i år blive arrangeret endnu en bustur med overnatning på hotel. Turen starter TIR 4 SEP og går til Ditmarsken med besøg i på det gamle hertugslot i Plön, i garnisonsbyen Itzehoe og i Bad Bramstedt. Det er endnu ikke afgjort, om turen skal være over 2 eller 3 dage.

 

 

Der er en del detaljer, der endnu ikke er på plads i forbindelse med afviklingen af turene, men yderligere oplysninger om priser, om tilmelding og om detaljer om rejsemål vil følge senere.

Turene vil blive annoncerede i god tid i Sønderborg Ugeavis og her på hsaos.dk.

Igennem rigtig mange år har det været en tradition, at Historisk Samfund for Als og Sundeved arrangerede to årlige udflugter, en sommerudflugt og en efterårsudflugt; den ene en heldagstur og den anden kun en halvdagstur.
I 2009 brød bestyrelsen traditionen og arrangerede en 3-dages bustur til Lund. Det var så stor en succes, at der året efter blev lavet en længere tur på fire dage til Berlin og her i 2011 var der så en tur på 5 dage til Sydengland.
Også her i 2012 er der planer om en bustur over flere dage, ja der er faktisk planer om to!
Bestyrelsen nedsatte i efteråret fire turudvalg til at planlægge ture i 2012. Disse udvalg er nu så langt i planlægningen, at medlemmerne kan begynde at overveje deres deltagelse i årets ture – og få dem skrevet ind i kalenderen.
Årets første udflugt bliver en halvdagstur i bus LØR 12 MAJ til Zeppelin Museet i Tønder med efterfølgende ophold i Ladelund.
Heldagsturen går med bus Slesvig LØR 2 JUN  med besøg på A.P.Møller Skolen, på Danevirkemuseet og med guidet tur rundt i den ældste del af grænsebyen Slesvig.
Og så vil der igen i år blive arrangeret en længere bustur til udlandet. Det bliver i år en ”I Luthers fodspor” på 6 dage til Tyskland med ophold i bl.a. Wittenberg og på Wartburg sidst i august.
Og så som noget nyt vil der i år blive arrangeret endnu en bustur med overnatning på hotel. Turen starter TIR 4 SEP og går til Ditmarsken med besøg i Plön, Itzehoe og Bad Bramstedt. Det er endnu ikke afgjort, om turen skal være over 2 eller 3 dage.
Der er en del detaljer, der endnu ikke er på plads i forbindelse med afviklingen af turene. Oplysninger om priser, om tilmelding og om detaljer om rejsemål vil følge senere.
Turene vil blive annoncerede i god tid i Sønderborg Ugeavis og her på hsaos.dk.